โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หลักสูตร Animation for Beginners

Overview
หลักสูตรอบรมที่ี้ครอบคลุมขั้นตอนการผลิต Animation ในส่วนของ Pre-Production ได้แก่ การเขียนบท การออกแบบตัวละคร และการทำ storyboard ซึ่งเป็นหัวใจและรากฐานสำคัญของการผลิตผลงาน Animation ทั้งหมด ผู้เรียนจะได้รู้จักเทคนิคต่างๆของกระบวนการคิด และสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานขึ้นมา

ค่าอบรม
4,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10 % เหลือ 4,320 บาท)

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง,8 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร 3D Animation with 3DsMAX 2016

Overview
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม 3D Studio MAX 9 ซึ่งเป็น Software 3 มิติที่มีผู้มากที่สุดในโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงาน ภาพเคลื่อนไหว ( Animation ) เพื่อใช้ในงานโฆษณา, ภาพยนตร์ , Effect ,Title Logo เป็นต้น โดยในหลักสูตรนี้ เน้นที่กระบวนคิดในการผลิตงาน ตามลำดับขั้นในการทำงานจริงในวงการผลิตงาน Animation โดยผู้เรียนจะได้เริ่มต้นจาก กระบวนคิด กำหนดเรื่องราวด้วย Story board และลำดับขั้นการสร้างงาน Animation เนื้อหาครอบคลุมการสร้างงาน Animation พร้อมทั้งเพิ่ม Acting ให้กับตัวละคร และ เทคนิคพิเศษ การทำEffect และ Simulation จบขั้นตอนการผลิตงาน Output ออกเป็นผลงาน Animation ได้ และที่สำคัญ ในหลักสูตรนี้ นอกจากผู้เรียนจะได้ทดลองสร้างงาน อย่างมีรุปแบบกระบวนการอย่างมืออาชีพ ผู้เรียนจะได้รู้จักวิธีการและแนวคิดในการบริหารงาน Project และการบริหารทีมเพื่อให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร 3Ds Max for Character Modeling

Overview
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ใช้โปรแกรม 3D Studio MAX2016 โดยเนื้อหามุ้งเน้นสอนให้ฝึกฝนการปั้นโมเดลรูปทรงสามมิติหรือ Model 3D คนให้สมจริง ในการเรียนรู้ของโปรแกรมยังมีอยู่หลายส่วนที่ยากต่อการเรียนรู้ เช่น การปั้นโมเดลคนทั้งตัวให้ได้สัดส่วน, การปรับค่าโมเดลกับกระดูกเพื่อสร้างอนิเมชั่น, เทคนิคพิเศษในการปรับผิวคนให้สมจริง, รวมไปถึงการกำหนดเสื้อผ้าและเส้นผม ต่าง ๆ เหล่านี้ ให้ควบคุมการทำงานอย่างลงตัว การเรียนการสอนจะมีแนวคิดและแนวทางการทำงานที่ง่ายต่อการเรียนรู้ โดยการสอนจะมุ้งเน้นการฝึกให้ผู้เรียนทุกคนสามารถได้ผลงานชิ้นงานในระหว่างการอบรม

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
21 ชั่วโมง, 6 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร 3D Model for Game and Multimedia

Overview
หลักสูตรนี้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้าง และควบคุมการเคลื่อนไหวของ Model ด้วยโปรแกรมสำหรับสร้าง Model แบบ Low polygons ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นักสร้าง MOD ให้เกมต่างๆนิยมใช้ทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง MOD ให้เกม3D เช่น Half life2, Unreal Tournament3 , Quake4 หรือ Doom3 เป็นต้น หรือผู้ที่ต้องการสร้าง Low polygon Model เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การสร้างเกม 3D ด้วย Engine ต่างๆที่ รองรับ file นามสกุล .x , .md2 , .3ds รวมถึงงานที่ต้องการนำไปใช้ใน โปรแกรม3 มิติตัวอื่นๆได้ เช่น 3DMAX, Light wave หรือAutoCAD เป็นต้น ในหลักสูตร จะเริ่มจากการฝึกแนวคิดในการสร้าง Model แนวคิด และจินตนาการในการสร้าง Model โดยดัดแปลงมาจากรูปทรงเลขาคณิตต่างๆ การสร้าง Texture แบบต่างๆตั้งแต่ง่ายไปจนถึงแบบซับซ้อนเพื่อใช้ในModelที่สร้างขึ้น รวมถึงในการดัดสร้างModelในแบบเฉพาะของผู้เรียน การออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของModelให้เป็นธรรมชาติ การนำModelที่โปรแกรมสร้างขึ้นไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆ เช่น 3D MAX DarkBASIC Professional เป็นต้น เพื่อนำ Model ที่สร้างขึ้นไปใช้งานจริงให้ได้แบบเดียวกับเกมในท้องตลาดทั่วไป เช่น Quake4, Half life2, Doom3, Far Cry , MU, Lineage2, Last Chaos, ต้มยำกุ้ง เดอะเกม PanPan3D เป็นต้น

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
49 ชั่วโมง, 14 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Maya 2016 (Intensive)

Overview
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Maya Version ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากที่สุดในธุรกิจภาพยนตร์ในและต่างประเทศ นอกจาก Maya จะสามารถสร้างงานเคลื่อนไหว (Animation) แล้ว Maya ยังสามารถใช้ในงานออกแบบสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในและการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่การแนะนำประเภทต่างๆ ของAnimation , อธิบายถึงกระบวนการผลิต Animation ตลอดจนการจัดแสงและการจัดองค์ประกอบของภาพในเชิงภาพยนตร์ Animation การสร้างงานวัตถุ 3 มิติ ขั้นพื้นฐานรวมทั้งการกำหนดพื้นผิว การกำหนดแสงตกกระทบ การหักเหของแสงในลักษณะต่างๆ เพื่อสร้างความเหมือนจริงของชิ้นงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงการกำหนดมุมกล้องก็มีส่วนสำคัญในการนำเสนอให้ภาพที่ได้ ให้ Output ( Rendering ) เพื่อนำไปใช้งานจริง ในงานโฆษณา และภาพยนตร์ต่าง ๆ

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Maya 2016 Advanced

Overview
โปรแกรม MAYA ขั้นสูง เรียนรู้แบบเจาะลึกเทคนิคการสร้าง Charecter Model โดยละเอียด เพื่อการสร้างตัวละคร ใช้ดูมีชีวิต สมจริงทุกรายละเอียด ด้วยโปรแกรม Maya เน้นการทดลองทำปฏิบัติงานจริง (Workshop) ทีละขั้นตอน ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคขั้นสูงในการนำโปรแกรม Maya ไปใช้ในการออกแบบส่วนต่างๆ ของร่างกายคน และ สัตว์ เช่น การสร้างกล้ามเนื้อ, หัว, ลูกตา,ขนตา, มือ, หู และ การเชื่อมต่อจุดต่างๆให้มีความสมจริงตามหลัก Anatomy รวมถึงการสร้างเส้นผม- ขน ( Fur )ให้ดูสมจริง ตลอดจนเคล็ดลับใน การ Map Texture, Paint Effect ให้ดูแนบเนียน
ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาเทคนิคขั้นสูงในการทำงานด้าน Animation ซึ่งครอบคลุมในทุก ๆ คำสั่งในโปรแกรม Maya 8.5 ตั้งแต่ concept ในงาน animation จนถึงเทคนิคพิเศษที่นำมาช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิเช่น การนำ expression มาควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูก หรือช่วยในการทำ random เพื่อลดเวลาในการทำงานให้น้อยลง นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ความเรียนรู้ในเรื่องการใส่กระดูก, การทำ bind skin กับกระดูกในแบบต่าง ๆ ทั้ง rigid skin และ smooth skin แบบละเอียด เพื่อนำไปศึกษาต่อในเรื่องการทำ animation ทั้ง แบบ keyframe animation และ การนำไฟล์ motion capture มาช่วยในการทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้น ดำเนินการสอนโดยทีมวิทยากรมืออาชีพจากผู้มีประสบการณ์ด้าน Digital Film และ Visual Effect มากว่า 5 ปี


ค่าอบรม
9,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
53 ชั่วโมง, 15 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Movie Editing with Premier CC 2016

Overview
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการตัดต่อภาพยนตร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere CS 3 ซึ่งเป็นโปรแกรมยอดนิยมในธุรกิจการตัดต่อภาพยนตร์ ผู้เข้าอบรมจะได้ศึกษาภาพรวมและความรู้พื้นฐานในการทำงานตั้งแต่การสร้าง โปรเจกต์ตลอดจนการใช้ Transition, Effect และ Plug-in ต่างๆในการทำงาน ท่านจะได้ทดลองทำการตัดต่อภาพยนตร์ และได้ศึกษาการทำเทคนิคพิเศษ เช่น การทำไตเติ้ล การทำตัวอักษรให้เคลื่อนไหว การซ้อนภาพ ร่วมกับโปรแกรม Photoshop และจะได้ศึกษาการนำเสนองาน รวมถึงหลักการและวิธีการในการทำ Mastering, การบันทึกผลงานลงเทป DV และการแปลงไฟล์เพื่อทำ VCD, DVD

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
32 ชั่วโมง, 9 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
Movie Special Effect (After Effect )

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นนักสร้างเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ (Visual Effect Designer) ท่านจะได้เรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคพิเศษต่าง ๆ จากโปรแกรม Adobe After Effect CC 2015 เพื่อใช้ในการสร้างภาพเคลื่อนไหว การจัดองค์ประกอบ ซึ่งเป็นโปรแกรมมาตรฐานและเป็นที่นิยมมากที่สุด ท่านจะได้ทดลองจัดองค์ประกอบภาพเคลื่อนไหวทั้งแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมถึงการสร้างเทคนิคพิเศษด้วย Plug-in เสริมแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ Hollywood เช่น การสร้างสายฟ้าฟาดลงบนวัตถุ , การสร้างตัวอักษรเคลื่อนที่ไปมาดั่งมีชีวิต, การใส่ลูกไฟ, พลุ, ฝน, หิมะให้ภาพยนตร์ของท่าน ตลอดจนการ Render เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์, Video, Multimedia และบน Web site

ค่าอบรม
6,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
32 ชั่วโมง, 9 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานโมเดล 3 มิติที่มีรายละเอียดด้วยโปรแกรม Zbrush ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ได้ความนิยม ในการปั้นโมเดลในงานระดับ Hollywood โดยยึดอาศัยวิธีการปั้น จากการปั้นดินน้ำมัน ซึ่งทำให้ผู้ใช้งาน สามารถปรับแต่งโมเดลและแก้ไขได้อย่างอิสระ โดยในเนื้อหาผู้เรียน จะได้เริ่มเรียนตั้งแต่พื้นฐาน การใช้งานโปรแกรม , การสร้างโมเดล การปรับแต่งโมเดล จนกระทั่ง สามารถลงสีให้กับโมเดลต่างๆ เพื่อนำเสนอผลงาน รวมถึง การนำผลงานไปใช้ร่วมกับโปรแกรม 3 มิติ อื่นๆ เช่น 3DsMax , Maya เป็นต้น ซึ่งนับเป็นกระบวนการทำงานร่วมกันที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของนัก Animator ในปัจจุบัน

ค่าอบรม
6,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
21 ชั่วโมง, 6 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

ชื่อหลักสูตร
สาขา :
เลือกเดือน :
รอบเรียน :
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
   
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100