โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หลักสูตร 2D Architecture with AutoCAD 2016

Overview
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องกลได้ อีกด้วย ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 2 มิติขั้นพื้นฐาน, การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้องและเหมาะสม, การเขียนแบบที่ได้มาตรฐาน, การ Export งาน 2 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น SketchUp, 3DSMAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงาน 3 มิติขั้นสูง

ค่าอบรม
6,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
35 ชั่วโมง, 10 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร 3D Architecture with 3DsMAX 2016

Overview
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหาการสร้างงาน 3 มิติโดยดึงจินตนาการจากสมองมาสู่คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการนำเสนอให้เห็นภาพเสมือนจริงตามที่ออกแบบ โดยใช้โปรแกรม 3DS Max 2015 เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Architecture , Product Design , Furniture Design , Interior Design , Exhibition Design , Graphic Design ตั้งแต่ขั้น Conceptual Design ไปจนถึงการทำ Final 3D Presentation เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบโดยเฉพาะ

ค่าอบรม
9,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร 3D Architecture with SketchUp Pro 8

Overview
หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการสร้างภาพ และ งานแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม SketchUp Pro8 เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายและสร้างมาเพื่อช่วยในขั้นตอนการสร้างแบบร่าง (sketch) และสะดวกในการแก้ไข รวมไปถึงการนำเสนอผลงาน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน Architecture, Interior, Landscape, Urban planning, Construction, Exhibition, Stage, Event, Product, Furniture, Mechanical

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง, 8 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Interior Lighting with V-Ray

Overview
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในสายงานด้านงานสถาปัตยกรรม ออกแบบภายในต่างๆ ซึ่งการสร้างงานด้วยโปรแกรม 3DsMax และต้องการความเสมือนจริงยิ่งขึ้น โดยการตกแต่งแสงเพิ่มเติมด้วย Plug in ยอดนิยม คือ Vray ดังนั้น ในหลักสูตร ผู้เรียน จึงจำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรม 3DsMax มาเบื้องต้น และศึกษาต่อยอดในหลักสูตร นี้ ตั้งแต่ เริ่มต้นเทคนิคการจัดแสง ,ลักษณะของพื้นผิวประเภทต่างๆ ,การสร้างบรรยากาศ รวมถึง การจัดแสงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะการสร้างงาน รวมถึงเทคนิคและวิธีการทำงานจากผู้สอนผู้มีประสบการณ์ตรง

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
18 ชั่วโมง, 5 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร การออกแบบและการเขียนแบบวิศวกรรม 3D Machine Design with SolidWorks 2016

Overview
หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาการสร้างชิ้นงาน 3 มิติ และสร้างเป็น Drawing 2D เพื่อใช้ในการสั่งผลิต โดยใช้โปรแกรม SolidWorks 2014 เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการสร้างงานออกแบบ 3 มิติ ทางด้าน Product Design, Machine Design, Furniture Design, Machine Part Design and Analysis เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบเครื่องจักรกล และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ

ค่าอบรม
6,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
35 ชั่วโมง, 10 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร การออกแบบและการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรม Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2016

Overview
หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหา การออกแบบและวิเคราะห์ชิ้นงาน 3 มิติ อาทิ Advance Parts, Advance Assembly, Advance Drawing เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้งานเชิงอุตสาหกรรมการผลิต เน้นเรื่องของสายงานผลิต สร้างเครื่องจักร เพื่อควบคุมเครื่องจักร ทำให้การควบคุมเครื่องจักรและสามารถควบคุมคุณภาพชิ้นงาน การสร้างงานโลหะแผ่น Sheet Metal การเขียนแบบโครงสร้างและงานเชื่อม Wildman การประยุกต์คำสั่งเพื่อสร้างชิ้นงานที่้ซับซ้อน การออกแบบโดยการใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานการออกแบบชิ้นงานและ Moldsการวิเคราะห์คุณสมบัติของชิ้นงาน และการนำเสนอชิ้นงานการสร้างแอนนิเมชั่น การสร้างเป็นพรีเซนเทชันเพื่อนาเสนองานกับผู้บริหาร และพนักงานฝ่ายผลิตโดยใช้โปรแกรม SolidWorks2014 เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล3มิติแบบเจาะลึกและสามารวิเคราะห์หาค่า งานทางด้านวิศวกรรมเหมาะสาหรับงานทางด้าน Product Design, MachineDesign, FurnitureDesign, MachinePart Designand Analysis เพื่อตอบสนองงานทางด้านออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นส่วนเครื่องจักรกลโดยเฉพาะ

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา :
เลือกเดือน :
รอบเรียน :
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
   
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100