โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หลักสูตร Computer Arts and Graphic design

Overview
หลักสูตรที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี , หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ ( Composition ), การจัดรูปแบบตัวอักษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design, การจัดวางหน้า ( Page Layout ) โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2016 ร่วมกับ Adobe Illustrator CC 2016 และ Adobe Indesign CC 2015 เพื่อการประยุกต์ใช้งาน

ค่าอบรม
6,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)
**สำหรับผู้สมัครเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร Computer Art and Graphic Design และ Graphic Design Advanced จะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาท

จำนวนชั่วโมง
32 ชั่วโมง, 9 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Graphic Design Advanced

Overview
หลักสูตร ที่เน้นกระบวนการออกแบบเพื่อผลิตงานสิ่งพิมพ์อย่างเต็มรูปแบบ โดยเจาะลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้เรียนจะได้ใช้เครื่องมือของโปรแกรม Illustrator CC 2015 เพื่อทำการออกแบบตัวอักษร (typography),สร้างลวดลายกราฟฟิกมันส์ๆด้วยตัวเอง รวมถึงตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop CC 2016 เช่น Retouching ,การตัดต่อภาพ รวมถึงเทคนิคการซ้อนภาพขั้นสูง เพื่อใช้ในงานโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ การเรียนภาคปฏิบัติจะควบคู่ไปกับแนวคิดการออกแบบ , Corporate Identity, Packaging Design

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)
**สำหรับผู้สมัครเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร Computer Art and Graphic Design และ Graphic Design Advanced จะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาท

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Magazine Design with Adobe Indesign

Overview
หลักสูตรสู่แนวทางการออกแบบสิ่งพิมพ์ ขั้นสูง ด้วยโปรแกรม Indesign CC 2016 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยรวบรวมลักษณะพิเศษของ Adobe Illustrator CC 2016 และ Adobe PageMaker CC 2016 เข้าด้วยกัน และนับเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้ออกแบบในวงการนิตยสารต่างประเทศ โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบ แต่ละขั้น ตามประสบการณ์จริงจากวิทยากร โดยเริ่มจากกระบวนการคิด Concept ของหนังสือ , วางโครงสร้างของหนังสือทั้งเล่ม (Dummy) แล้วจึงออกแบบ Template เพื่อคุม Themes ของหนังสือขึ้นมา โดยผู้เข้าอบรมจะได้ทดลองออกแบบงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ หลายรูปแบบ ให้ผู้เรียนเข้าใจ แนวคิด วิธีการปฏิบัติ และวิธีการแก้ไขปัญหาตามลำดับขั้นตอนการทำงานจริง

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
35 ชั่วโมง, 10 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Advertising Design & Creative

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็นนักสร้างสรรงานโฆษณา ( Advertising Design) โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน การกำหนดแนวคิด ( Design Concept ) ในการออกแบบโฆษณาให้มีความโดดเด่นแตกต่าง และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทดลองศึกษาด้านองค์ประกอบศิลป์สำหรับการโฆษณา เช่น การใช้ภาพประกอบ , การจัดรูปแบบตัวอักษร , การจัดวางหน้า และการออกแบบ Brand Identity ในหลักสูตรจะมีการหยิบยก CASE Studies มาวิเคราะห์แบบเจาะลึก ตลอดจนทดลองปฏิบัติงานจริงในการออกแบบโฆษณา ภายใต้คำแนะนำของวิทยากรมืออาชีพ

ค่าอบรม
4,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10 % เหลือ 4,320 บาท)

จำนวนชั่วโมง
18 ชั่วโมง, 5 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 

หลักสูตร Photoshop CC 2016 for Techniques

Overview
หลักสูตรจะเรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน จนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
graphic ต่างๆ " โดยเน้นทักษะด้านการใช้เครื่องมือในการตกแต่งภาพ ตัดต่อรูปภาพ เพื่อนำไปใช้ประกอบในงานกราฟิกด้านต่าง ๆ
" พร้อมด้วยเทคนิคในการทำงาน จากประสบการณ์จริงของ Graphic Designer


ค่าอบรม
4,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10 % เหลือ 4,320 บาท)

จำนวนชั่วโมง
25 ชั่วโมง, 7 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด


 
หลักสูตร Illustrator CC 2016 for Techniques

Overview
สุดยอดหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็น Designer มืออาชีพ ด้วยการเริ่มต้นจากโปรแกรมสุดฮิตในวงการออกแบบนั่นคือ Adobe illustrator CC 2016 ซึ่งนอกเหนือจากการออกแบบแล้ว illustrator CC 2016 ยังมีจุดเด่นในด้านของการสร้างงาน Graphic แบบ Vector ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐาน จนถึงรูปแบบการทำงานแบบมืออาชีพ ในการสร้างสรรค์ผลงาน graphic ต่างๆ พร้อมด้วยเทคนิคในการทำงาน จากประสบการณ์จริงของ Graphic Designer มืออาชีพ

ค่าอบรม
4,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10 % เหลือ 4,320 บาท)

จำนวนชั่วโมง
25 ชั่วโมง, 7 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Digital Photography

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้ด้านศิลปะการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ต่อพ่วง การศึกษาเทคนิคการถ่ายภาพชนิดต่างๆ ทั้งถ่ายภาพสินค้าเพื่อการโฆษณา, การจัดแสง , ถ่ายภาพนางแบบมืออาชีพ ศึกษาอารมณ์ที่ได้รับจากมุมกล้องและการจัดองค์ประกอบภาพแบบต่างๆ รวมไปถึงการถ่ายภาพนอกสถานที่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน จนถึงการตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตอล แก้ไขข้อผิดพลาด พร้อมนำเข้าสู่ระบบการอัด และพิมพ์ภาพด้วยระบบดิจิตอล

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
18 ชั่วโมง, 5 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Cartoon Design Workshop

Overview
หลักสูตรอบรมสำหรับผู้ที่มีใจรักและสนใจ ในเรื่อง การวาดภาพการ์ตูน เริ่มต้นจาก คิดพล็อตเรื่อง ค้นหาไอเดีย รู้จักลายเส้น สร้างคาแร็คเตอร์ให้กับตัวการ์ตูน จนกระทั่งสามารถนำเสนอผลงานการ์ตูนในรูปแบบของ Story Board สร้างบทพูด จนกระทั่งเพิ่มเติมเทคนิคพิเศษ และสร้างสีสันให้กับการ์ตูนด้วยการใช้ Computer Graphic และที่สำคัญ ในคอร์สเรียนผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากนักวาดการ์ตูนมืออาชีพ พร้อมเตรียมต่อยอดในการทำงาน ด้านการ์ตูน Animationต่อไปได้

ค่าอบรม
4,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10 % เหลือ 4,320 บาท)

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง, 8 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Adobe Lightroom CC 2015 for Photography

Overview

สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอด การทำงานสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ และต้องปรับรูปภาพเพื่อนำไปใช้ในงานลักษณะต่างๆ โดยในเนื้อหาการเรียน จะเริ่มจากการจัดการไฟล์รูปภาพต่างๆ และปรับแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2016 Adobe Lightroom CC 2016 จากนั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2016 สำหรับการปรับแต่งภาพ และ รูปแบบการบันทึก เพื่อนำไปใช้งานประเภท ต่าง ๆตามประเภทงานของผู้ใช้แต่ละคน 

ค่าอบรม

1,500 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10% เหลือ 1,350 บาท)

จำนวนชั่วโมง
7 ชั่วโมง, 2 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Sticker Line Design

Overview

สำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบ Sticker Line ด้วยตัวเองให้โดนใจ

ค่าอบรม

5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10% เหลือ 4,320 บาท)

จำนวนชั่วโมง
32 ชั่วโมง, 9 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Digital Painting with Wacom

Overview

สําหรับผู้สนใจ ที่รักการจินตนาการสร้างสรรค์ผ่านการวาดรูปถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงาน แต่ยังไม่สามารถนำจินตนาการที่ มีแสดงออกมาเป็นผลงานได้เท่าจินตนาการที่มี หลักสูตร Digital Painting เป็นหลักสูตรพัฒนาฝีมือให้เทียบเท่าและใช้ควบคู่ตรงตาม จินตนาการที่มีและฝึกฝนการจินตนาการที่มีให้เพิ่มขึ้น

ค่าอบรม

4,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10% เหลือ 4,320 บาท)

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง, 8 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Illustrator for stock vectors with Wacom

Overview

หลักสูตรสำหรับนักวาดเพื่อสร้างจาก vector เพื่อประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักวาดภาพประกอบหนังสือ หรือ นักขาย ภาพ vectors รับ ทำสกีนเสื้ออกแบบ fashion design สามารถ ทำงานได้หลากหลายด้วยการออกแบบและเทคนิกการใช้เมาส์ ปากกา

ค่าอบรม

5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
32 ชั่วโมง, 9 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Illustrator for Info Graphic

Overview

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าสื่อใดๆก็คงหนีไม่พ้น InfoGraphic เนื่องจากจะช่วยทำให้สามารถเข้าใจบทความหรือเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการออกแบบ InfoGraphic จึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราจะทำอย่างไรให้ InfoGraphic ของเราน่าสนใจสื่อสารออกมาได้เข้าใจได้โดยง่าย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ InfoGraphic ให้น่าสนใจในสไตล์ของตนเอง

ค่าอบรม

3,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10% เหลือ 3,420 บาท)

จำนวนชั่วโมง
11 ชั่วโมง, 3 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Character Design

Overview

สำหรับผู้ที่สนใจการออกแบบ ตัวละคร สามารถสร้าง concept ให้น่าสนใจ มีเสน่ห์ ตอบสนองความต้องการของตัวเองและพัฒนาศักยภาพความคิดทางด้านการออกแบบ สามารถนำ idea จากสิ่งรอบตัวมาใช้สร้างสรรค์เป็นผลงาน เพื่อสานต่อความฝันคนที่มีใจรักการ์ตูนและคิดที่จะทำงานต่อทางด้าน Animation หรือ Game ในอนาคต พร้อมทั้งเทคนิค และแนวทางการนำเสนอผลงานให้โดนใจ

ค่าอบรม

6,800 บาท (สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท)

จำนวนชั่วโมง
35 ชั่วโมง, 10 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
ชื่อหลักสูตร
สาขา :
เลือกเดือน :
รอบเรียน :
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
   
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup