โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หลักสูตร SQL Server for Beginner

Overview
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft โดยจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่รุ่น 2005 ถึง 2008 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมเอาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า “Microsoft .Net Framework” เข้าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้ด้วย ซึ่งจะได้ศึกษาตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถเข้าใจในชุดคำสั่งเบื้องต้นในการพัฒนาและออกแบบ ซึ่งเมื่อจบในหลักสูตรนี้ก็จะสามารถเข้าใจการออกแบบฐานข้อมูล การเขียนคำสั่งและการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เบื้องต้น เช่นการสร้าง View, Stored Procedure, Trigger และ User Defined Function

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง,8 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร C++ BASIC (Win32 Console Application)

Overview
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม และ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ C++ ซึ่งเป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาษา C++ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถเขียนโปรแกรมได้ในระดับสูง และ ด้วยความสามารถของ C++ ท่านสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented Programming) ทำให้สามารถที่จะออกแบบและแก้ไขปัญหาของโปรแกรมได้อย่างมีหลักการ จะเห็นได้ว่าภาษา C++ มีมานานแล้ว และ จะยังคงอยู่ต่อไปเรื่อยๆ และ ภาษาที่เกิดขึ้นใหม่หลายต่อหลายภาษาก็มีความคล้ายคลึงกับ C++ อยู่ไม่น้อย เนื่องจาก ความมีเอกลักษณ์ในตัวภาษา ความสามารถ และ ความรวดเร็วสูง C++ จึงเป็นภาษาที่ได้เปรียบ สำหรับผู้ที่ต้องการจริงจังกับการเขียนโปรแกรม ด้วยความรู้ C++ ท่านสามารถต่อยอดเรียนรู้เข้าใจภาษาอื่นได้ง่าย และ รวดเร็วยิ่งขึ้น

ค่าอบรม
6,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร C# 4.0 Basic (.NET Windows Application )

Overview
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ที่ต้องการจะสร้างโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยี Microsoft .NET 4.0 (Version ใหม่ล่าสุดในขณะนี้) ท่านจะได้เรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมในรูปแบบของภาษา C# 4.0 ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถเขียนโปรแกรมได้ในระดับสูง เพิ่มเติมด้วยเทคนิคต่างๆจากประสบการณ์ของผู้สอน และด้วยความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP (Object-Oriented Programming) ทำให้สามารถที่จะออกแบบและแก้ไขปัญหาของโปรแกรมได้อย่างมีหลักการ ทั้งนี้ยังได้เรียนรู้วิธีการใช้ ADO.NET 4.0 ติดต่อกับฐานข้อมูล SQL Server 2005 ด้วย

ค่าอบรม
6,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร PHP&My SQL for Web E-Commerce

Overview
หลัก สูตรสำหรับผู้ต้องการพัฒนาเป็น Web Programming อย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP 5 ซึ่งนับได้ว่าเป็น Server Side Programming ที่ได้รับความนิยมมาก สุดในปัจจุบัน เนื่องจากสามารถทำงานได้กับทุกระบบของ Web Server ทั้ง Window, UNIX, Linux ในหลักสูตรนี้จะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานให้ท่านได้เรียนรู้การทำงานของภาษา PHP โครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชัน, การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL โดยผู้เรียนจะได้รู้กระบวนการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบสำหรับลูกค้า (Client Interface) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและดูรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการได้โดยใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการค้นหา หลังจากนั้นลูกค้าก็จะสามารถนำสินค้าที่ต้องการซื้อไปใส่ไว้ในรถเข็น (Add/Delete to Shopping Cart) ส่วนที่สองคือ ระบบสำหรับเจ้าของร้าน (Administrator Interface) เพื่อให้ผู้ดูแลร้านค้าสามารถที่จะ เพิ่ม ลบ เปลี่ยนแปลง ข้อมูลของสินค้า

ค่าอบรม
8,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Advanced PHP Workshop

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงานด้าน Web Programming ด้วยภาษา PHP อยู่แล้ว แต่ต้องการต่อยอดความรู้เพื่อให้เหนือกว่า PHP Programmer ทั่วไป โดยภายในหลักสูตรท่านจะได้เรียนรู้ระบบ BLOG, Web Gallery, Special Report, File Manager และ AJAX Chat Room โดยทุกระบบจะมุ่งเน้นไปที่การทดลองเขียนโปรแกรมจริง เพื่อให้ท่านที่จบหลักสูตรแล้วเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับงานจริงของตัวเองได้

ค่าอบรม
8,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
46 ชั่วโมง, 13 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร ASP.NET 4.0 & SQL Server by C#

Overview
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมบนเว็บ เพื่อจะเป็น ASP.NET Developer ที่สามารถเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ของไมโครซอฟท์ที่ชื่อว่า “.Net Framework” ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนสามารถพัฒนาระบบในระดับมืออาชีพ ร่วมกับการใช้งานฟังก์ชั่นต่าง ๆ ซึ่งเพิ่มมาจาก ASP ซึ่งถูกรวบรวมไว้ใน Namespace อีกทั้งยังได้เรียนรู้วิธีการใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับ Server เหมาะสำหรับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และต้องการความเสถียร (Client/Server) และเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับการพัฒนาด้วย ASP.NET

ค่าอบรม
9,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce

Overview
หลักสูตรนี้ท่านจะได้พบกับเนื้อหาและเทคนิคขั้นสูงในการพัฒนาเว็บไซต์ E-Commerce ผ่านการทำเว็บ ร้านขายบอลลูน (Balloon Shop) ซึ่งตลอดเนื้อหาท่านจะได้เรียนรู้วิธีการพัฒนา Online Product Catalogue ซึ่งมีระบบตะกร้ารถเข็น (Shopping Cart), ระบบการค้นหาสินค้า (Product Searching), ระบบการแนะนำสินค้า (Product Recommendations), ระบบจัดการบัญชีลูกค้า (Customer Accounts) ตลอดจนกระบวนการการสั่งซื้อ และที่สำคัญท่านยังสามารถจัดการกับระบบสั่งจ่ายผ่านเว็บไซต์ของท่าน ด้วยการติดต่อสื่อสารกับระบบชำระเงิน เช่น PayPal, DataCash และ VeriSign Payflow Pro และท่านจะได้เรียนรู้วิธีกระจายรายการสินค้าของท่านไปยังเว็บไซต์อื่นโดยผ่านเทคโนโลยี Web Services
ท่านจะได้พัฒนาระบบต่างๆเหล่านี้ ตามหลักการของ ASP.NET 4.0 ด้วยภาษา C# 4.0 (Version ใหม่ล่าสุดในขณะนี้) ให้กับเว็บไซต์ ได้อย่างง่ายดาย


ค่าอบรม
9,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
49 ชั่วโมง, 14 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Java Applet for Web Application & Network Programming

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเสริมสร้างจุดเด่นในด้าน Programming ท่านจะได้เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานของ java การออกแบบโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบ web application นำเสนอภาพและเสียง ออกแบบส่วนที่ติดต่อผู้ใช้ให้ตรงกับลักษณะของงาน รวมทั้งติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านทาง Network ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ สำหรับ course นี้จะมุ่งเน้นสำหรับท่านที่มีประสบการณ์ด้าน Web Design หรือ ASP และ PHP Web Programming แต่ไม่เคยมีโอกาสศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมโดยตรงมาก่อน ซึ่ง course นี้จะเป็นทำให้ท่านเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง อีกทั้งท่านยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ web site ของท่านให้มีความสามารถโดนเด่นล้ำหน้า web site ทั่วไปอีกด้วย

ค่าอบรม
9,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
46 ชั่วโมง, 13 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Java Web Service

Overview
การเรียนใน Course นี้ผู้เรียนจะได้ศึกษาระบบงาน Computer ในระดับ Enterprise ที่มีความซับซ้อนในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยเป็นระบบงานการพัฒนา Enterprise Application ด้วยสถาปัตยกรรมเชิงบริการหรือที่เรารู้จักอย่างคุ้นหูในชื่ออย่างเป็นทางการว่า SOA(Service Oriented Architecture) โดยเทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่ support SOA อยู่ในตอนนี้นั่นก็ คือ Web Service หากนึกภาพในชีวิตประจำวันของเรา มี Web Service อยู่มากมายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา ตัวอย่าง เช่น เวลาที่เรานำเอา Bill Payment ที่เราได้รับมาจากการผ่อนชำระสินค้าเป็นงวดๆ เราก็จะนำเอา Bill Payment ไปจ่ายที่ Counter Payment ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Counter Payment ของ ธนาคารต่างๆ ร้าน 7/11 ฯลฯ แต่น่าแปลกที่ทำไมเงินนั้นจึงชำระให้เราได้อย่างถูกต้อง ทั้งๆ ที่ระบบการชำระเงินก็เป็น Application คนล่ะบริษัทกันเลย ระบบเองรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องจ่ายบิลนี้ให้ใครตัดงวดอย่างไร ไม่เพียงเท่านั้น ระบบข่าว SMS ที่เราได้รับเข้ามือถือของทุกๆ คนที่ได้สมัครเอาไว้ เหตุใดคนล่ะสำนักข่าวจึงมีข่าวข้อความเดียวกันวิ่งเข้ามาในต่างมือถือ แต่ได้รับข้อความเดียวกัน สิ่งที่สังเกตได้อย่างชัดเจน แต่ล่ะองค์กรที่กล่าวมาข้างต้น ต่างก็ใช้ Technology การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์คนล่ะอย่าง เช่น คนล่ะระบบปฏิบัติการ(Operating System) คนล่ะโปรแกรมภาษา(Programming Language) คนล่ะ Application Server ฯลฯ แต่หลังจากเรียนคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถสร้าง Enterprise Application ที่สามารถทำการแลกเปลี่ยนการให้บริการแก่กันโดยไม่ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วย Technology Web Service

ค่าอบรม
8,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Java Web-Base Application with Struts Framework

Overview
ใน Course นี้จะเน้นไปที่ Java Enterprise Platform Programming ซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมที่เน้นการทำงานในระดับองค์กรในลักษณะ Web-Base Application และ Web-Base Application Framework ที่เลือกใช้ ได้แก่ Struts Framework ซึ่งเป็น Framework ที่มี Market Share สูงที่สุดในตลาดแรงงานประเทศไทยเมื่อเทียบกับ  Web-Base Application Framework อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น  JSF(Java Server Face), Spring MVC ฯลฯ  ด้วยคุณสมบัติ  Write One Rune-Time Anywhere ของ Java Enterprise คือ   จะ Develop อยู่บน OS ใดหรือ Run บน OS ตัวใดก็ได้ทั้งนั้น  ทำให้ Java Enterprise อยู่เหนือ Technology อื่นๆ โดยสิ้นเชิง  ไม่ว่าจะเป็น  Microsoft .NET Technology, Borland Delphi  ฯลฯ  จึงทำให้ Java Enterprise ผูกขาดตลาดระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรโดยสิ้นเชิง       

ค่าอบรม
9,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
39 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 11 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร HTML5 for Basic

Overview
หลักสูตรการพัฒนา Website ด้วย HTML5 ซึ่งเป็น Web Standard สำหรับการพัฒนา Web ในยุคต่อไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Website ที่สามารถรองรับได้ในทุกๆ ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Mac OS X, iOS, Android เป็นต้น ในหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การปูพื้นฐานโครงสร้างของภาษา HTML5 รวมถึงการใช้งาน CSS (Cascading Style Sheets) และ JavaScript เพื่อช่วยเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ใน Website ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
หลักสูตร 28 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 8 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Joomla for E-Commerce

Overview
หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าด้วย Joomlaได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ ผู้ที่สนใจ ต้องการจะทำธุรกิจ อีคอมเมิร์ช แต่ไม่มีความรู้ ทางด้านเทคนิค ในการออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้ง ผู้ที่ไม่ต้องการลงทุนสูงในการจ้างบุคคลากร หรือบริษัทออกแบบเว็บไซต์ เพื่อสร้างเว็บไซต์ของตนเอง ปัญหาส่วนใหญ่ ของการทำธุรกิจ อีคอมเมิร์ช คือ เรื่องของความยุ่งยาก ทางด้านเทคนิค ในการจัดทำเว็บไซต์ จำหน่ายสินค้า และ ระบบแคตตาล็อค ต่างๆ ที่อาจต้องจ้างบริษัทหรือผู้ชำนาญมาดำเนินการจัดทำ ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ตัวอย่าง เว็บไซต์ ที่มีคุณภาพ หนึ่งๆ อาจต้องมีการลงทุน เริ่มต้น ตั้งแต่ หลายหมื่นบาท จนไปถึงหลายแสนบาท ดังนั้น Joomla E-commerce จึงเป็นทางเลือกใหม่ ที่มีความสามารถทางด้าน E-commerce ครบถ้วนทุกฟังก์ชั่นการใช้งาน ที่คุณก็สามารถสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโปรแกรม

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
หลักสูตร 21 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
หลักสูตร Object-Oriented Programming (C#)

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ทำงานด้าน Programming ด้วยภาษา C# อยู่แล้ว และต้องต่อยอดความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม โดยใช้แนวคิด OOP โดยภายในหลักสูตรท่านจะได้เรียนรู้องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมและวิธีคิดแบบ OOP โดยการเรียนจะมุ่งเน้นไปที่การนำ OOP ไปใช้งานจริงเพื่อช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน และสะดวกในการแก้ไขโปรแกรมในอนาคตรวมถึงการคิดตาม งานถึงการทำงานร่วมกันผ่านการเขียนโปรแกรมแบบ OOP

ค่าอบรม
8,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
หลักสูตร 32 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง 

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด

 
ชื่อหลักสูตร
สาขา :
เลือกเดือน :
รอบเรียน :
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
   
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100