โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
NetDesign
 

Internet and Design Institute (NetDesign)


Is the first exclusive standard computer graphic, multimedia design, and computer programming training center in Thailand, under the Patronage of the Ministry of Education. We have been recognized by both local and international organizations to its first title.With the succinct curriculums covering all the learning contents and fulfilling with various techniques derived from more than 150 instructors experiences, graduates do not only receive certificates from the Ministry of Education but their knowledge can also be virtually and efficiently utilized.

This standard administration has still been well-maintained and continually enhanced since 1999, also the curriculum research and development, leading the institute to have an up-to-date training, technology, and equipment. Therefore NetDesign institute is trusted to its professionalism, and now produced for more than 200,000 graduates.

For the most effective training support, NetDesign has currently 10 branches in Bangkok and surrounding areas: 1. Fortune Town Branch 2. Siam Square Branch 3. Siam Paragon Branch 4. Central Pinklao Branch 5. The Mall NgamWongWan Branch 6. The Mall Bangkhae Branch 7. Lotus Bangkapi Branch 8. Future Park Rangsit Branch 9. The Paradise Park Branch 10. Major Rachayothin Branch

Besides the typical training courses, NetDesign Institute also cooperates with Ministry of Labour and a number of domestic and international universities to propagate information knowledge and academic works such as training arrangement for university teachers to improve their computer graphic and website design skills.

The Training Courses were divided into 4 groups in order to meet and support with the requirements from each career field, which are:

    • Computer Graphics, Web Design, and Multimedia Design Courses
    • Computer Programming and Development Courses
    • Movie Editing, Motion Graphics Animation Design and Movie Special Effect Courses
    • Digital Audio and Sound Engineer Courses
NetDesign

Moreover NetDesign Institute also has 5 alliance businesses to provide the complete services for customers, which are:

1. Netdesign Host Co., Ltd.
The company has provided the web hosting services, Co-Location and Dedicate Server that were treated as 24/7 by the computer engineer, for Government Sector or Private Corporations Data Administration.

2. Netdesign Soft Co., Ltd.
NetdesignSoft is the company to provide software design and development services in order to utilize on the internet, to be more convenient in doing business, includes instant websites and online communication system ThaiLiveChat . This system helps company improve efficiency of online marketing and customer relationship management.

3. NetdesignRank Co., Ltd.

NetdesignRank is the company to provide website promoting and advertising services by using the search engine channels. This will enable your websites to be in the top priority and appearance, which makes company products and services more reliable

4. ND-Technology Co., Ltd.
ND-Technology is regarded as the top complete designing service provider, and masterful staff

5. NetDesign Publishing Co., Ltd.
ND-Publishing established from the purpose of publishing the quality press, which has been well-organized, easy to understand, memorizing tips and inserting with unique techniques.

For more than 10 Years, NetDesign institute was recognized as the leader in Multimedia Technology Institute. In the next step, NetDesign expects to be the leader in education managing by emphasize on developing occupational proficiency and technology use on personal. NetDesign desires to create and produce technology innovation by we have management system that effectively respond to an Alternative Globalization.
In the short run, NetDesign plans to develop and enhance to be the high level institution which is capable to teach and compile Technology and Design intellectual to meet the national demand. Our personals aim to create an effective work, behave well and together create good things for our society and national.

 

 
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100