โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
หลักสูตร Dreamweaver CC 2015 (Professional)

Overview
หลักสูตรเจาะลึก ทุกคำสั่ง ทุกขั้นตอน ในการใช้งาน Dreamweaver CC 2015 โปรแกรมในการสร้าง Web Site มืออาชีพที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ทดลองปฏิบัติงานจริงตั้งแต่ขั้นพื้นฐานในการสร้าง Home page จนถึงเทคนิค ลูกเล่นพิเศษ เรียนรู้การสร้างหน้า HTML, การจัดหน้า Web ด้วยเทคนิคต่างๆ ตลอดจนการใช้งานขั้นสูง ไปจนถึงการนำ Web Site ขึ้นใช้จริงในระบบ Internet

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง, 8 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร art and design

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานงานออกแบบ และทฤษฎีสุนทรียภาพทางศิลปะ เพื่อเตรียมตัวเข้าไปสู่การออกแบบแขนงต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานกราฟฟิคดีไซน์ , งานอนิเมชั่น หรือว่า งานออกแบบอื่นๆ ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะ ในการออกแบบ ทั้งในภาคทฤษฎีการออกแบบ และ ภาคปฏิบัติ โดยเริ่มตั้งแต่การลงลายเส้น, การจัดองค์ประกอบ, ทฤษฎีสี, การสร้างสรรค์งานศิลปะสมัยใหม่ รวมถึงการออกแบบและวิธีคิดในการออกแบบงานพาณิชต่างๆ เช่น งานโฆษณา, สิงพิมพ์, สัญลักษณ์ ฯลฯ เพื่อนำไปสู่พื้นฐานสำหรับการพัฒนางานออกแบบให้แก่ผู้เรียนในอนาคต

ค่าอบรม
4,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10 % เหลือ 4,320 บาท)

จำนวนชั่วโมง
35 ชั่วโมง, 10 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Graphic for Game with 3DsMax & Mudbox

Overview
หลักสูตรการสร้างงานกราฟิกเพื่องานเกมโดยเฉพาะ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการสร้างงานสร้างโมเดลเพื่องานเกม เข้าใจข้อแตกต่างระหว่างการสร้างงานกราฟิกสำหรับงานเกมและงานกราฟิกต่างๆ ว่าแตกต่างกันอย่างไร และต้องใช้เทคนิคในการสร้างงานแบบใด จึงจะเหมาะสม และสวยงาม ในเนื้อหาการเรียน ผู้เรียนจะได้ทดลองสร้าง Model ด้วยโปรแกรม 3DsMax การสร้างพื้นผิว การสร้างกระดูก และ เรียนรู้เทคนิคการสร้าง Model ที่มีรายละเอียดสูงด้วยโปรแกรมยอดนิยม Mudbox จะกระทั่งการตัดต่อเพื่อให้เหมาะสมกับการไปใช้ในงานเกม

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Animation for Beginners

Overview
หลักสูตรอบรมที่ครอบคลุมขั้นตอนการผลิต Animation ในส่วนของ Pre-Production ได้แก่ การเขียนบท การออกแบบตัวละคร และการทำ storyboard ซึ่งเป็นหัวใจและรากฐานสำคัญของการผลิตผลงาน Animation ทั้งหมด ผู้เรียนจะได้รู้จักเทคนิคต่างๆของกระบวนการคิด และสร้างสรรค์ให้เกิดผลงานขึ้นมา

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 10 % เหลือ 5,220 บาท)

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง, 8 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
ชื่อหลักสูตร
สาขา :
เลือกเดือน :
รอบเรียน :
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
   
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100