โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 

 

NetDesign พัฒนาคุณภาพของสถาบันให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ จนได้รับการยอมรับทั้งจากผู้เรียนภาครัฐและเอกชนให้เป็นศูนย์อบรมมาตรฐานอันดับ 1 ของเมืองไทย โดยได้ขยายศูนย์อบรมเพิ่มเป็น 10 สาขาในกรุงเทพฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนครบครัน ตลอดจนการออกแบบและตกแต่งสถานที่ให้มีความทันสมัย เหมาะกับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ จึงส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจ จากผู้เรียนจนมีผู้ผ่านการอบรมจากสถาบันแล้วมากกว่า 200,000 ท่าน

 

คุณภาพการเรียนการสอน
NetDesign ได้สร้างรูปแบบการสอนที่ไม่ซ้ำใคร (NetDesign Teaching Style) จากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบปฏิบัติจริง ที่ช่วยให้ผู้เรียนพร้อมที่จะนำความรู้ไปใช้ทำงาน การยึดความต้องการของนักเรียนเป็นศูนย์กลาง อยากเรียนเรื่องไหนต้องได้เรียน, การจัดหลักสูตรเสริมทักษะและกิจกรรมอบรมนอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจ กระบวนการสร้างงานทุกขั้นตอน รวมไปถึงความใส่ใจและให้ความเป็นกันเองของวิทยากร และทีมงาน ที่ช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น

 

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
(Project Based Learning)

Project Based Learning เน้นการศึกษาจากการปฏิบัติจริง โดยจำลองกระบวนการทำงานจริงในแต่ละหลักสูตรที่เข้าอบรม อาทิเช่น กระบวนการทำเว็บไซต์ เริ่มตั้งแต่วิธีคิดชื่อเว็บไซต์ การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ในการออกแบบ วิธีสำรวจคู่แข่งในตลาด การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในการออกแบบ วิธีเขียน Proposal นำเสนองาน ตลอดจนการอัพโหลดหน้าเว็บที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งผู้เรียนจะได้ทำ Project จบ ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอนเพื่อให้ทำได้ด้วยตนเองทั้งระบบโดยจะได้รับการอบรมและดูแลอย่างใกล้ชิดจาก อาจารย์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในระดับมืออาชีพ

มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student Oriented)

Student Oriented ยึดนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง อยากเรียนอะไร มาเรียนแล้วได้เรียนอย่างที่ต้องการ ด้วยความเป็นกันเองทั้งของอาจารย์ และผู้ช่วยสอน ที่พร้อมให้คำแนะนำ และคำปรึกษา อีกทั้งจะช่วยพัฒนารูปแบบการสอนให้ตรงกับที่ผู้เรียนต้องการจะเรียน เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปใช้สร้างผลงานอย่างที่ต้องการ
เรียนด้วยความสนุก
(Play & Learn)

Play & Learn = Plearn (เพลิน) เรียนแบบ Edutainment ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนสบายๆ สไตล์เป็นกันเอง เพื่อให้ได้ทั้งความรู้และความสนุก ไม่คร่ำเคร่งจนเกินไป ด้วยการสอดแทรกกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่ปนกับสาระความรู้ ทั้งการเล่นเกมส์ร่วมกัน การถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงของวิทยากร ช่วยให้เพลิดเพลินไปกับการเรียน
ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม
(Collaborative Learning)

นอกเหนือจากที่นักเรียนแต่ละคนจะได้สนุกกับบทเรียน การทำ workshop การบ้าน และ Final Project ในขณะเดียวกันนักเรียนในชั้นเรียน ยังได้ทำงานเป็นกลุ่มช่วยกันวิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ซึ่งทักษะเหล่านี้จำเป็นต่อการใช้ทำงานจริง อาทิเช่น การร่วมกันจัดทำ Proposal, การพรีเซนต์งานกลุ่มในการเสนองานให้แก่ลูกค้า, การถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าและกระจายงานสู่ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ เพราะในหนึ่งงานจริง ต้องมีคนหลายกลุ่มเข้ามารับผิดชอบ
มีกิจกรรมสัมนานอกสถานที่
(Discovery Learning)

การเรียนรู้นอกห้องเรียน นอกเหนือจากการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริงในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนจะได้ไปทัศนศึกษา เข้าชมสถานที่ทำงานจริง ได้เห็นคนที่ทำงานเฉพาะด้านที่เราศึกษาได้เห็นสัมผัสและทดลองกับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถซื้อหาได้ง่ายๆ อาทิ เครื่อง Motion Capture ราคา 10 ล้านบาท, แท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ของโรงพิมพ์ Top 5 ในประเทศ อีกทั้งเป็นการเปิดมุมมองให้กับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่มุ่งสู่สายอาชีพที่ต้องการในอนาคต
อำนวยความสะดวกในการเรียนตลอดเลา
(Educational Online Service)

ใน www.NetDesign.ac.th ผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียน สามารถคุยสดๆ Live Chat กับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในด้านการแนะแนวการศึกษา รวมทั้งนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ไม่เข้าใจในบทเรียน สามารถฝากคำถามให้กับอาจารย์ หรือตั้งกระทู้สอบถามได้ใน NetDesignBoard.com เว็บ Community ของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
การรับประกันคุณภาพการศึกษา
(Educational Guarantee)
เนื่องจากทางโรงเรียนเข้าใจในพฤติกรรมการเรียนเป็นอย่างดี ด้วยประสบการณ์การให้ความรู้กว่า 10 ปี จึงให้สิทธิ์นักเรียนในการเรียนเสริม เรียนซ้ำได้ฟรี ตลอด 1 ปี ที่สาขาใดก็ได้ ไม่ว่านักเรียนจะป่วย ขาดเรียน ติดธุระ หรือ เรียนไปนานจนลืมบางช่วง บางตอน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ตามที่ผู้เรียนต้องการ

คุณภาพบุคลากร
คุณภาพของบุคลากรถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของสถาบัน NetDesign ไม่ว่าจะเป็นทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ในการทำงานและผ่านการฝึกอบรมในระดับ
มาตรฐานซึ่งพร้อมจะให้คำปรึกษา ช่วยเหลือและให้บริการผู้เรียนเป็นอย่างดี นับตั้งแต่แรกพบจนจบการศึกษาทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ กว่า 150 ท่าน ซึ่งล้วนมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกทั้งยังมีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เรียนเป็นอย่างดี

คุณภาพตำราเรียน
จากรูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาเรื่อยมากว่า 10 ปี ของ NetDesign กลายเป็นตำราเรียนคุณภาพเยี่ยม ที่ผู้อ่านสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้โดยง่าย เขียนโดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจถึงรูปแบบการเรียนรู้ของคนไทยเป็นอย่างดีจากสถาบัน NetDesignประกอบกับทีมงานและกองบรรณาธิการที่มีคุณภาพ จึงส่งผลให้ตำราเรียนของ NetDesign ได้รับการยอมรับถูกนำไปใช้ เป็นที่แพร่หลายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว
   

 

 
ชื่อหลักสูตร
สาขา :
เลือกเดือน :
รอบเรียน :
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
   
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100