โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 

สามารถดูรายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองได้ที่นี่

คณาจารย์ของสถาบัน NetDesign นอกจากจะเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนทั้งภายในสถาบัน และองค์กรชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงประสบการณ์ ทำงานจริงในหลากหลายแขนง ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติโดยผ่านการทดสอบมาตรฐานของ Adobe Systems Incorporated (Adobe Certified Assosiate ) ดังรายชื่อต่อไปนี้ สามารถดูรายชื่อคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองได้ที่นี่

 

อาจารย์ อัศวิน พานิชวัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
Advertising Design & Creative Thinking
การศึกษา :: เกียรตินิยมอันดับ 2 ภาควิชา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 
คำแนะนำจาก อาจารย์ อัศวิน พานิชวัฒนา

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

เพื่อที่จะเป็น นักสร้างสรรงานโฆษณา ( Advertising Design) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรด้านการกำหนดแนวคิดในการออกแบบเน้น Concept ออกแบบโฆษณาให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง สำหรับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี


ผลงานของอาจารย์ อัศวิน พานิชวัฒนา

ตำแหน่งงานปัจจุบัน :: Executive Creative Director , บริษัท EURO RSCG BANGKOK

ผลงานโฆษณา
ผลงานที่เป็นที่รู้จักในกว้าง มีหลายชิ้นงานด้วยกัน อาทิ เช่น Unif GreenTea ,Unif I-Firm, หนังสือพิมพ์ Post Today,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, เครื่องสำอางค์ Gifferine, หลอดไฟ Silvania, ลูกอม Hack, รองเท้านันยาง, FEDEX, HP, ธนาคารเอเชีย, Index LivingMall, Swensen’s, Dairy Queen, Western Union, โครงการหาร 2 , ปลากระป๋อง AYUM, Miss Lilly ฯลฯ

รางวัลที่ได้รับ :: จากการสรรสร้างงานโฆษณาต่างๆนี้ ทำให้ได้รับรางวัลเกียรติยศ ในระดับนานาชาติ เช่น Cannes Lions Awards ,CLIO Awards , TACT Awards และ BAD Awards ตลอดช่วงปี 2001-2005

• Silver Cannes Lions TVC. 2005

• Shortlist Cannes Lions TVC. 2005

• Bronze Cannes Lions Press Campaign 2005

• Shortlist Cannes Lions Outdoor Campaign 2005

• Silver Adfest Campaign TVC. 2005

• 3 Silver Adfest TVC. 2005

• 2 Bronze Adfest TVC. 2005

• Silver Media Asain Awards TVC. 2005

• 3 Certificate of Excellence Media Asain Awards TVC. Single 2005

• Certificate of Excellence Media Asain Awards Tvc. Campaign 2005

• Shortlist Cannes Lions TVC. 2004

• Finalist D&AD TVC. 2004

• Silver Adfest TVC. 2004

• Bronze Art Direction Australian Awards 2003

• Finalist D&AD Press Ad. 2003

• Finalist D&AD Poster 2003

• Bronze Clio Awards Press Ad. 2003

• Bronze Clio Awards Poster 2003

• Bronze Clio Awards TVC. 2003

• 6 Shortlist Clio Awards Press&Poster. 2003

• Bronze Adfest Press Ad. 2003

• Bronze Adfest Poster 2003

• Bronze Cannes Lions Poster Campaign 2002

• Shortlist Cannes Lions TVC. 2002

• Bronze Clio Awards TVC. 2002

• Gold Adfest TVC. 2002

• Bronze Adfest Press Ad. 2001

• Asian Ranking no.63 ( Thai Ranking no.19 ) from Campaign Brief Magazine 2005

• Asian Ranking no.38 ( Thai Ranking no.10 ) from Campaign Brief Magazine 2004

• Asian Ranking no.15 ( Thai Ranking no.6 ) from Campaign Brief Magazine 2003

• Asian Ranking no.76 ( Thai Ranking no.15 ) from Campaign Brief Magazine 2002

 
Unif Green Tea
Unif I-Firm

อาจารย์ อัศวิน โอกาด้า 
อาจารย์อาวุโสประจำหลักสูตร Multimedia on Web with Flash 
การศึกษา : ปริญญาโท นฤมิตศิลป์ สาขาวิชาเรขศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
 
คำแนะนำจาก อาจารย์ อัศวิน โอกาด้า 
เรียน FLASH แล้วจะได้อะไรบ้าง?

"
คอร์สนี้ว่ากันตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นของโปรแกรม Flash เลย ซึ่งชั่วโมงนี้คงไม่มีนักพัฒนา Web และ Multimedia ที่ไม่รู้จัก Flash แล้ว ภาพเคลื่อนไหว รวมทั้ง Interactive ต่างๆ ที่พบเห็นกันบน Website , สื่อการสอน , โฆษณา , งาน Event ตลอดจน Animation หลากหลายรูปแบบ ก็จะมี Flash เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ 

ไม่น้อย ด้วยความที่ Flash มีเครื่องมือสำหรับงานออกแบบ และทำ Animation ที่ทรงประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเขียนโปรแกรมได้ในระดับสูงอีกด้วย คอร์สนี้จึงเน้นให้นักเรียนได้ลองใช้เครื่องมือออกแบบ สร้าง Graphic ด้วยตนเอง และนำมาทำ Animation ด้วยวิธีการของ Flash รวมไปถึงการศึกษาตัวอย่างจริง ที่เห็นบนงาน Multimedia ปัจจุบัน และยังต่อยอดด้วยการเขียนโปรแกรมในขั้นต้น เพื่อทำงานลักษณะ Interactive ทำให้สามารถยืนหยัดอยู่ในโลกยุค IT ได้แบบไม่อายใคร

สามารถทำงานได้ในสายงานแบบ Online หรืองานด้าน Website โดยทำงานในลักษณะ Web Designer ออกแบบ Flash เพื่อตกแต่ง Web หรือทำทั้ง Web ให้เป็น Flash ทั้งหมด ก็ยิ่งทันสมัย ดึงดูดใจ อีกแง่หนึ่งก็สามารถทำงานด้าน Offline หรืองานลักษณะ Multimedia ที่ไม่ได้ใช้บน Web ได้เช่นกัน งานประเภท Interactive , Cartoon animation , E-card หรืองานแบบโฆษณา ยังเป็นที่ต้องการอยู่เสม"

ผลงานของ อาจารย์ อัศวิน โอกาด้า 

 

อาจารย์ ภคชาติ พุทธิปกรณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร Graphic Design และ Graphic Design Advanced
การศึกษา : ปริญญาโท มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ประสานมิตร
ปริญญาตรี มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
คำแนะนำจาก อาจารย์ ภคชาติ พุทธิปกรณ์
เรียนแล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง?

" หลักสูตร Graphic Design Advanced ผู้ที่เรียนจบจะสามารถทำงานด้านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโฆษณาระดับมืออาชีพ เนื่องจากผู้ที่เรียน Graphic Advanced จะมีทักษะด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานในระดับที่สูงขึ้น และยังมีอีกหลายอาชีพที่สามารถศึกษาต่อได้ ทั้งด้านการสร้าง Web site, ด้าน Animation 2D หรือ 3D และอีกมากมายที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ฐานเงินเดือนของผู้ที่มีทักษะในระดับ Graphic Advanced อยู่ที่ 17,000 – 30,000 บาท "

ผลงานของ อาจารย์ ภคชาติ พุทธิปกรณ์

 
 

อาจารย์ ประภาส ประเสริฐสังข์
อาจารย์อาวุโสประจำหลักสูตร 2D Architecture 
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต อุเทนถวาย
 
คำแนะนำจาก อาจารย์ ประภาส ประเสริฐสังข์
เรียนแล้วจะสามารถทำอะไรได้บ้าง?

" ผู้ที่สนใจเรียนด้าน 2D Architecture จะเหมาะกับสถาปนิก มัณฑนกร นักเขียนแบบ วิศวกร หรือ ท่านที่ทำงานในวงการอุตสาหกรรม และ การก่อสร้าง เพราะการเขียนแบบเป็นพื้นฐานสำคัญมาก ในอุตสาหกรรมก่อสร้างสมัยใหม่ โปรแกรมเขียนแบบตระกูล CAD ทำให้ทำงานง่ายขึ้น รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น ถ้ามาเรียนหลักสูตรนี้แล้ว มั่นใจได้เลยว่า จบออกไปจะสามารถเขียนแบบ แปลน และทำงานด้านนี้ได้แน่นอน"

ผลงานของ อาจารย์ ประภาส ประเสริฐสังข์

 
 
 
 

อาจารย์ อิศรินทร์ ปุระศิริ
อาจารย์ประจำหลักสูตร Graphic Design
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปกรรม
สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี 
 
คำแนะนำจาก อาจารย์ อิศรินทร์ ปุระศิริ
เรียน Graphic แล้วจะทำงานด้านไหนได้บ้าง?

" ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร Computer Arts & Graphic Design จะสามารถประกอบอาชีพในสายงานที่อยู่ในสำนักพิมพ์จัดทำหนังสือ หรือ นิตยสาร งานวารสารและจุลสารซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภายในองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารก็สามารถทำได้ ดังนั้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายด้านอาชีพที่สามารถศึกษาต่อได้ คือ ด้านการสร้าง Web site, ด้าน Animation จะเป็น 2D หรือ 3D หรือแม้กระทั่งด้านกราฟิกขั้นสูงต่อไป ฐานเงินเดือนสำหรับผู้เริ่มต้นทำงาน Start ที่ 12,000 บาท สำหรับผู้มีประสบการณ์มาบ้างแล้ว 1-2 ปี จะอยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไป "

ผลงานของ อาจารย์ อิศรินทร์ ปุระศิริ

 
 
 
 

อาจารย์ ฐิติกร จันทพลาบูรณ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร 3D Animation
การศึกษา : กำลังศึกษา ปริญญาโท เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปริญญาตรี ออกแบบตกแต่ง , สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 
คำแนะนำจาก อาจารย์ ฐิติกร จันทพลาบูรณ์
เรียน 3D Animation แล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง?

ผู้ที่สนใจเรียนทางด้าน 3dmax สามารถไปประกอบอาชีพได้หลายด้านมาก ขึ้นอยู่กับความสนใจแต่โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นทางด้านงานออกแบบ เช่น Animator หรือ Graphic Designer สำหรับผู้ที่ยังสนใจงานทางด้านนี้อยู่ สามารถนำไปต่อยอดทางด้าน การทำเกมสฺ์เว็บหรือทำภาพยนตร์ งานด้านโฆษณา ทำ Architecture และ Visualing (ทำภาพเสมือนจริง) ค่าตอบแทนในการทำงานของผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 20,000 – 100,000 บาท เลยทีเดียว

ผลงานของ อาจารย์ ฐิติกร จันทพลาบูรณ์

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ ลือชา รักประดิษฐ์
อาจารย์ประจำหลักสูตร Graphic Design
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
 
คำแนะนำจาก อาจารย์ ลือชา รักประดิษฐ์
ไม่ได้ทำงานด้านกราฟฟิก จะเรียน Grphic Design ไปทำไม ?

" จริงๆ แล้วในชีวิจประจำวันของเรา Graphic Design มีอยู่รอบๆตัว นามบัตรก็ต้องใช้การออกแบบ ตื่นมาอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสารก็ต้องใช้การออกแบบ หากเราทำงานต้องมีการนำเสนอรายงานก็ต้องใช้กราฟฟิกดีไซน์เข้าไปทำงานงานดูเข้าใจง่ายขึ้น สนุกขึ้น หรือ ในบางครั้งที่เราถ่ายรูป แล้วภาพอาจจะมีสวยถูกใจก็มีโปรแกรมกราฟฟิกต่างๆ ที่จะเข้าไปช่วยจัดการ ปรับแต่งภาพให้ดูสวยงามมากขึ้น นักเรียน นักศึกษา ทำรายงานถ้ามีรูปแบบการออกแบบที่ดี มีการนำเสนอที่น่าสนใจก็คงทำให้งานเรียนของเราดูสนุกมากขึ้นครับ "

ผลงานของอาจารย์ ลือชา รักประดิษฐ์

 
 
 
 

อาจารย์ กิตติภัค ศรีชลวัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร Multimedia on Web with Flash
การศึกษา : ปริญญาตรี คุรุศาสตร์ ( ศิลปศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
คำแนะนำจาก อาจารย์ กิตติภัค ศรีชลวัฒนา
เรียนโปรแกรม Flash ยากไหม ?

" หลักสูตร Flash เป็นหลักสูตรที่เรียนแล้วสนุกครับ เนื้อหาการเรียนเริ่มตั้งแต่การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ แล้วค่อยๆปรับเนื้อหาไปสู่ความสลับซับซ้อน จนสามารถทำเกมส์ได้ ทำ Web Site ที่สามารถตอบโต้ได้ ผมคิดว่าโดยประสบการณ์การสอนของอาจารย์ทุกท่านของเราจะทำให้นักเรียนทุกคนสนุก และได้ความรู้ ผลงานแบบสนุกๆกลับบ้านไปด้วยแน่นอนครับ "

ผลงานของอาจารย์ กิตติภัค ศรีชลวัฒนา

 
 
 
 

อาจารย์ โฆษิต ศรีรัตนโนภาส
อาจารย์ประจำหลักสูตร 
Movie Editing with Adobe Premier Pro
Digital Video Effect with After Effect
และ Digital Audio and Basic Sound Engineer
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีสากล
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 
คำแนะนำจาก อาจารย์ โฆษิต ศรีรัตนโนภาส

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

" ความน่าสนใจสำหรับหลักสูตร Movie Editing with Adobe Premier Pro , หลักสูตร Digital Video Effect with After Effect นั้น คงเป็นเพราะความง่ายและความสนุก เพราะเป็นเรื่องของทำงานด้าน VDO ไม่ว่าจะทำเพื่อใช้งานในลักษณะของ Home VDO , Presentation , MV หรือ Film ซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้ จะคอยช่วยสนับสนุนการทำงาน ซึ่งกันและกัน และทำให้งานมีความโดดเด่น สมบูรณ์แบบมากขึ้น "

เรียนแล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง?
" นอกจากทำส่วนตัวแล้วยังสายงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ ก็อีกมากมาย เช่นVDO Editor , Animator , Producer, Creative, Architecture, 3D Design สำหรับหลักสูตร Digital Audio Course นั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปกับงานที่ตรงสาย ทั้งการอัดเสียงและการแก้ไข ปรับแต่ง เพื่อให้เสียงมีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านที่เกี่ยวข้องอย่างงานด้าน VDO ด้วย คอร์สนี้จะได้เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งทางด้าน Sound Designer , Sound Engineer และ Musician สอนเสริมด้วยการใช้อุปกรณ์ ระดับมืออาชีพ มาเรียนแล้วก็ควรได้ทั้งความรู้พร้อมประสบการณ์ที่ครบถ้วนกลับไป "

   

ผลงานของอาจารย์ โฆษิต ศรีรัตนโนภาส

 
 
 
 
 
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา :
เลือกเดือน :
รอบเรียน :
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
   
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100