โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ NetDesign คือ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก สถาบัน NetDesign Thailand ให้บริการด้านสอน เรียน computer เรียนคอมพิวเตอร์ อันดับ 1 ของเมืองไทย เปิดสอนอบรมด้านกราฟิกดีไซน์ มัลติมีเดียดีไซน์ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการยอมรับมาตรฐานจากองค์กรทั้งใน และ ต่างประเทศให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกอันดับ 1 ของเมืองไทย ด้วยรูปแบบการเรียนที่กระชับครอบคลุมเนื้อหา ประกอบกับวิธีการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นตอนเหมาะสมต่อรูปแบบการเรียนรู้ โดยคณะอาจารย์กว่า 150 ท่าน ที่มีประสบการณ์และเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรจาก NetDesign นอกจากจะได้รับประกาศนียบัตร รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ยังมีความสามารถในการปฎิบัติงานจริงตามมาตรฐานสากล

หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
หลักสูตร Professional Web Designer

Overview
ต้นแบบของหลักสูตรด้าน Web Design ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทย เปิดการอบรมมากว่า 1,000 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 20,000 ท่าน หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเป็น Web Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบ Web Site ทั้งระบบโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถทดลองทำได้เองตั้งแต่ขั้นแรกของการผลิต อันได้แก่ การคิด Concept, การออกแบบ Graphic ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบน Web, การสร้างหน้า Web Pages, การทำแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า, ตลอดจนการนำ Web Site ของตนขึ้นไปใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต, การจดทะเบียน Domain Name, หลักการเช่าพื้นที่ Server นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ จากคณะวิทยากรมืออาชีพในหลักสูตร ยังรวมถึงการอบรมด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต อีกด้วย

ค่าอบรม
6,800 บาท

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 11 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Web Design Advanced

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสวยงาม โดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยิ่งขึ้น ปรับแต่งเทคนิคการออกแบบตามเทรนด์เว็บไซต์ยอดนิยมในปัจจุบัน ผู้เรียนจะได้รับการปูพื้นฐานหลักการออกแบบเว็บไซต์ เรียนรู้การทำงานแบบเป็นกระบวนการตั้งแต่เริ่มสร้างแนวคิด การพัฒนาเว็บไซต์ ไปจนถึงการตกแต่งให้สวยงามด้วยภาพกราฟิก การจัด Layout และสร้างปุ่ม เพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ด้วยลูกเล่นมากมายจาก Cascading Style Sheet (CSS) อีกทั้งเติมเต็มด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในการนำ Multimedia เข้ามาใช้ในเว็บไซต์ การนำสคริปต์ยอดนิยมเช่น JQuery มาตกแต่งในเว็บไซท์ และเสริมสร้างแนวคิดและวิธีการเพิ่มช่องทางในการตลาด (SEO) เพื่อเน้นการฝึกหัดและใช้ปฏิบัติได้จริง

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
42 ชั่วโมง, 12 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Responsive Web Design

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดจาก Web Design Advanced เพื่อที่จะเรียนรู้หลักการออกแบบบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ และนำไปประยุกต์สร้างเว็บด้วยแนวคิดและหลักการของ Responsive Web Design ที่ช่วยตอบสนองการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดี และมีประสิทธิภาพสำหรับทุก ๆ อุปกรณ์สื่อสาร เช่น Desktop, มือถือ, Tablet เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการจัด Layout สำหรับ การสั่งพิมพ์จากหน้าเว็บเพื่อให้ได้เนื้อหาที่จำเป็น ในการพิมพ์จริง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทรัพยากรของการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องของการใช้และปรับตัวอักษรที่ดีและมีประสิทธิภาพบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ที่ช่วยให้ ผู้เข้าชมเว็บอ่านเนื้อหาได้ง่ายและสบายยิ่งขึ้น และยังได้เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคตอีกด้วย

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
35 ชั่วโมง, 10 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Web Design Advance with HTML5 & CSS3

Overview
หลักสูตรการพัฒนา Website ด้วย HTML5 ซึ่งเป็น Web Standard สาหรับการพัฒนา Web ในยุคปัจจุบัน เหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการสร้าง Website ที่สามารถรองรับได้ในทุกๆ ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Mac OS X, iOS, Android ในหลักสูตรนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การปูพื้นฐานโครงสร้างของภาษา HTML5 รวมถึงการใช้งาน CSS เวอร์ชั่น 3 ผู้เข้าอบรมจะได้ เรียนรู้ Element ใหม่ที่ อ่านง่ายมากขึ้น และช่วยให้ เราทา SEO (Search Engine Optimize) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ศึกษาเว็บ Form ที่พัฒนาใหม่ การจัดการไฟล์เสียง และ วีดีโอ การเรียนรู้หลักการพื้นฐาน และนาไปประยุกต์สร้างเว็บด้วยแนวคิดและหลักการของ Responsive Web Design ที่ช่วยตอบสนองการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดีและมีประสิทธิภาพสาหรับทุก ๆ อุปกรณ์สื่อสาร เช่น Desktop, มือถือ, Tablet, Smartphone เป็นต้น

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
35 ชั่วโมง, 10 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Web Multimedia with Muse&Edge Animate

Overview
หลักสูตรที่ทำให้ Designer หรือนักออกแบบ สามารถสร้าง Website Animation ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมมิ่ง และสามารถนำไปใช้ได้กับทุกระบบปฎิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android, ios หรือ windows ทำให้การสร้าง Website เป็นเรื่องง่ายและทำให้สำเร็จได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ

ค่าอบรม
• ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 272 บาท )
• รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
***สิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 232 บาท )

จำนวนชั่วโมง
25 ชั่วโมง, 7 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Flash CC 2015 for Animation and Interactive

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Web and Multimedia Designer โดยเริ่มศึกษาการทำงานของ Adobe Flash CC 2015 ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนไปถึงการเขียนภาษา Action Script ที่สามารถสร้างงานสื่อนำเสนอ และเว็บไซท์ในรูปแบบของอนิเมชันที่มีการโต้ตอบได้ สามารถวิเคราะห์ในการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์ หรือออนไลน์

ค่าอบรม
6,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 165 บาท )

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง, 8 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Advanced Flash for Animation and Interactive

Overview
สำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการสร้างงาน Animation อย่างเป็นเรื่องราว น่าสนใจพร้อมเทคนิคการสร้าง character โดยในหลักสูตรจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างงาน animation ตั้งแต่เริ่มต้น การออกแบบ character กระทั่งถึงการนำงาน animation ไปประยุกต์ใช้ในการ นำเสนอร่วมกับสื่อประเภทต่างๆ ได้อย่างดี

ค่าอบรม
5,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)

จำนวนชั่วโมง
28 ชั่วโมง, 8 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
หลักสูตร Multimedia Interactive with Adobe Flash CC 2015

Overview
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนางาน Web Site และ Multimedia ชั้นสูงด้วยภาษา ActionScript ในโปรแกรม Adobe Flash CC 2015 โดยเรียนรู้หลักการเขียนภาษา ActionScript ขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าใจถึงหลักการแท้จริงในการเขียนคำสั่ง ActionScript และนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ค่าอบรม
7,800 บาท (สิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียนเก่า ได้รับส่วนลด 1,000 บาท)
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 242 บาท )

จำนวนชั่วโมง
35 ชั่วโมง, 10 ครั้ง

ระดับของหลักสูตร
ขั้นพื้นฐาน ขั้นใช้งานจริง ขั้นสูงสุด
 
ชื่อหลักสูตร
สาขา :
เลือกเดือน :
รอบเรียน :
 
 
New Courses
Sticker Line Design
Digital Painting with Wacom
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
3D Design with Rhino
Basic Java Programming
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Basic SEO
FinalCut Pro
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Illustrator CC 2015 for Techniques
Magazine Design with Adobe Indesign
Character Design
Cartoon Design Workshop
Lightroom for Photography
Digital Photography
Advertising Design & Creative
Digital Publishing
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Responsive Web Design
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Programming
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
C# 4.0 Basic
Basic Programming with JavaScript
Object-Oriented Programming (C#)
Client Side Programming with jQuery
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
JAVA Applet for Web Programming
Java Web Service
Java Web-Base Application with Struts Framework
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
การสร้างโมเดลรายละเอียดสูงด้วย Zbrush
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
iPhone for Beginner
web_elearn/index.php
Joomla for e-Commerce
Microsoft Excel 2013
Microsoft Excel 2013 Advance
Office 3 in 1
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
   
Share |Tel : 02-642-1100

Email: contact@netdesign.ac.th

Facebook: NetdesignGroup

Twitter: NetdesignGroup

Netdesign Group Co.,Ltd. | 1 Fortune Town 22nd Fl. Ratchadapisek Rd.Dindang, Bangkok 10400 Tel : 02-642-1100