หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Advertising Design & Creative Thinking

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเป็นนักสร้างสรรงานโฆษณา ( Advertising Design) โดยเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน การกำหนดแนวคิด (Design Concept) ในการออกแบบโฆษณา ให้มีความโดดเด่นแตกต่าง และสามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ทดลอง ศึกษาด้านองค์ประกอบศิลป์ สำหรับการโฆษณา เช่น การใช้ภาพประกอบ, การจัดรูปแบบตัวอักษร, การจัดวางหน้า และการออกแบบ Brand Identity ในหลักสูตรจะมีการหยิบยก Case Studies มาวิเคราะห์แบบเจาะลึก ตลอดจนทดลองปฏิบัติงานจริงในการออกแบบโฆษณา ภายใต้คำแนะนำของวิทยากรมืออาชีพ

หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

" เพื่อที่จะเป็น นักสร้างสรรงานโฆษณา ( Advertising Design )
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรด้านการกำหนดแนวคิดในการออกแบบ เน้น
Concept ออกแบบโฆษณาให้มีความโดดเด่นและแตกต่าง สำหรับการ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้เป็นอย่างดี "

อ. อัศวิน พานิชวัฒนา
อาจารย์ประจำหลักสูตร Advertising Design & Creative Thinking
Education : 2nd Honour B.F.A.
  (Visual Communication Design, Faculty of Decorative Arts) Silpakorn University
Current Position : Art Director, Lowe Bangkok

2002-2003 Art Director, Leo Burnett Bangkok

Account  : Lestan, Chany Musquito Coil, Areeya Property, Johnny Walker,Gaysorn Plaza,
Krungthai   Credit Card
Awards: Finalist D&AD, Bronze Clio Awards a.d, Bronze Clio Award poster, Bronze Clio Award TVC.,
6 shortlist Clio Awdrds press & poster Bronze Adfest Single, Bronze Adfest Campaign, B.A.D awdrds ( Best Art Direction, Best Campaign, Best Single, Best Direct mail, 2 Certificate of Excellence ), Silver TACT Awards tvc. , 2 Bronze TACT Awards tvc.
2002 Art Director, Seatchi&Seatchi Bangkok
Account :

Silvdnid light bul, N.E.P.O (/ 2), Lexus, Hack, Golden Land Propert, Lily farm, SPY wine cooler

Awards : Bronze Cannes Lions : press ad. cdmpaign, Shortlist Cannes Lions tvc, Gold Adfest
2001-2002 Art Director, Leo Burnett Bangkok
Account : Bank of Asia, Worldwide fund for nature, T.A.T, Gardcnid, Honda, PTT, Amacrican Standards
Awards: Sliver Adfest, B.A.D Awards (5 certifiudtes of Excllence)
2000-2001 Art Director, DY&R Bangkok
Account : The Pizza Company, Thai Militravy Bank
Awards : Bronze Tact Awards
1999-2000 Art Director, Grey Worldwide Bangkok
Account : Pediqree, Dairy Queen, Aywdhya CMG Insuranue, Siam Gypsum Association
Awards : Gold Tact Awards

 

 • ราคา 4,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 267 บาท)
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,320 บาท( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 240 บาท )

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User