หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Android For E-Commerce

หลังจากใน Course Android Programming Beginner ผู้เรียนสามารถทำการ Getting Start เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมบน Android Platform โดยหลักๆ สามารถที่จะทำ GUI (Graphic User Interface) เบื้องต้น ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ OOP (Object-Oriented Programming)การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ Event Driven ในการสั่งงาน Business Logic Class มีการทำงานกับ Multimedia เบื้องต้นทั้งภาพและเสียง การประยุกต์ใช้ Facebook API เบื้องต้น และที่สำคัญมีการเขียนโปรแกรมควบคุม Database SQLite ซึ่งเป็น Embed Database ที่เตรียมมาพร้อมกับ Android ได้อีกด้วย ทำให้ผู้เรียนสามารถจัดการทำ Android Application ที่สามารถจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องได้ แต่หากเราอยากจะทำ Application ขายในระดับ Commercial ต้องการที่จะนำ Android Application ของเรา publish ขึ้นไปที่ Distributer ในระบบการขายรวม หรือที่รู้จักกันดีในแง่ของ Android Market นั้นต้องทำอย่างไร และถ้าหากเราจะทำ Mobile E-Commerce (Mobile for E-Commerce) เพื่อทำธุรกรรมการเงิน ผ่าน Mobile หรือ Tablet นั้นต้องทำอย่างไร

ในคอร์สนี้จึงเน้นไปที่การจัดทำ Android Application ให้สามารถทำธุรกรรมทางการเงิน Mobile-Commerce (Mobile for E-Commerce) และ การเปิดร้านค้า online ผ่าน Android Application ได้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถจัดทำร้านค้า online พร้อมทั้งตัดเงินลูกค้าได้ใน Chanel ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต(Credit Card )หรือ บัตรเดบิต(Debit Card) พร้อมทั้งหลักการที่จะตัดเงินผ่านโทรศัพท์มือถือจริงๆ ทั้งระบบ เติมเงิน(Prepaid) และ ระบบรายเดือน(Postpaid) รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านทั้งทางช่องทาง SMS/MMS Multi Broadcasting และ Android Social Net work API(Facebook, Twitter) อีกด้วย

หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

ผู้เข้าอบรมควรผ่านการเรียน Course Android Programming Beginner มาก่อน

JDK 6.0, Android SDK, Eclipse & ADT(Android Development Tools) Plug-in, PayPal API

อ.ประพันธ์พงศ์ บรรเทา

อาจารย์ประจำหลักสูตร Java Web ServiceJava Web-Base Application with Struts FrameworkAndroid Programming Beginner 

การศึกษา

 • ปริญญาตรีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 377 บาท )
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • *** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 322 บาท )

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User