หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Sound Studio Advanced

หลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง ? 4 ชั่วโมง

Windows, และเล่นดนตรีได้พอสมควร

Cubase ,  Acid , Reason

 • อ.โฆษิต ศรีรัตนโนภาส
 • อาจารย์ ประจำหลักสูตร
  Movie Editing with Adobe
  Premier Pro , หลักสูตร
  Digital Video Effect with
  After Effect และ หลักสูตร
  Digital Audio and Basic
  Sound Engineer
 • Adobe Certificate
  (International)

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

ความน่าสนใจสำหรับหลักสูตร Movie Editing with Adobe Premier Pro , หลักสูตร Digital Video Effect with After Effect นั้น คงเป็นเพราะความง่ายและความสนุก เพราะเป็นเรื่องของทำงานด้าน VDO ไม่ว่าจะทำเพื่อใช้งานในลักษณะของ Home VDO , Presentation , MV หรือ Film ซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้ จะคอยช่วยสนับสนุนการทำงาน ซึ่งกันและกัน และทำให้งานมีความโดดเด่น สมบูรณ์แบบมากขึ้น ์ "

เรียนแล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง?

" นอกจากทำส่วนตัวแล้วยังสายงานที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ ก็อีกมากมาย เช่น VDO Editor , Animator , Producer, Creative, Architecture, 3D Design สำหรับหลักสูตร Digital Audio Course นั้นก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปกับงานที่ตรงสาย ทั้งการอัดเสียงและการแก้ไข ปรับแต่ง เพื่อให้เสียงมีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านที่เกี่ยวข้องอย่างงานด้าน VDO ด้วย คอร์สนี้จะได้เนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งทางด้าน Sound Designer , Sound Engineer และ Musician สอนเสริมด้วยการใช้อุปกรณ์ ระดับมืออาชีพ มาเรียนแล้วก็ควรได้ทั้งความรู้พร้อมประสบการณ์ที่ครบถ้วนกลับไป "

 • ราคา 5,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 322 บาท)
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

***เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 4,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 266 บาท) 

***สำหรับผู้สมัครเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร Digital audio & basic sound และ Sound studio Advance จะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาท

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User