หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Computer Art & Graphic Design

หลักสูตรที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น Graphic Designer มืออาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการออกแบบ และผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยเรียนรู้ขั้นตอนการออกแบบงาน Graphic Design ชนิดต่างๆ ทุกกระบวนการ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ทฤษฎีศิลปะและการออกแบบ, หลักการใช้สี , หลักการจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบ ( Composition ), การจัดรูปแบบตัวอักษร ( Typo Graphic) เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนางานด้าน Graphic Design, การจัดวางหน้า ( Page Layout ) โดยการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop CC ร่วมกับ Adobe Illustrator CC เพื่อการประยุกต์ใช้งาน

หลักสูตร 32 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 9 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

Windows (ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐำนเบื้องต้นได้)

Adobe Illustrator CC, Adobe Photoshop CC

 • อ. กรรณิการ์ จิตต์บรรจง
 • อาจารย์ประจำหลักสูตร
  Graphic Design ,
  Illustrator CC 2016 for Technique
 • การศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะมัณฑนศิลป์
  สาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์
 • Adobe Certificate
  (International)

เรียนแล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง ?

" ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร Computer Arts & Graphic Design จะสามารถประกอบอาชีพในสายงานที่อยู่ในสำนักพิมพ์จัดทำหนังสือ หรือ นิตยสาร งานวารสารและจุลสารซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภายในองค์กร เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารก็สามารถทำได้ ดังนั้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายด้านอาชีพที่สามารถศึกษาต่อได้ คือ ด้านการสร้าง Web site, ด้าน Animation จะเป็น 2D หรือ 3D หรือแม้กระทั่งด้านกราฟิกขั้นสูงต่อไป ฐานเงินเดือนสำหรับผู้เริ่มต้นทำงาน Start ที่ 12,000 บาท สำหรับผู้มีประสบการณ์มาบ้างแล้ว 1-2 ปี จะอยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไป "
นางสาว อมิตา นิยมไทย หรือ "น้องหยก" สนใจด้านการแสดงตั้งแต่เด็ก จนปัจจุบันได้ทำอาชีพเป็น Dancer แต่ความต้องการที่จะเรียนรู้นั่นยังมีอยู่อย่างไม่จำกัด ทำให้น้องหยกสนใจในการทำงานกราฟฟิก เพื่อเอาไปช่วยในธุรกิจของครอบครัว น่าชื่นชมเยาวชนไทยในปัจจุบันนี้จริงๆ

 

การศึกษา : คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
หลักสูตรที่เรียน : Computer Art & Graphic Design รุ่นที่ 3044 สาขาสยามสแควร์

 • ราคา 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 213 บาท)
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 5,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 181 บาท )

*** สำหรับผู้สมัครเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร Computer Art and Graphic Design และGraphic Design Advanced จะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาท

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User