หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 
 
 
 
PHP&MySQL for Web E-Commerce
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม ด้วย ภาษา PHP ที่เป็นภาษามาตรฐานของโปรแกรมเมอร์ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเว็บชื่อดังมากมายเช่น Facebook, wikipedia, pantip ต่างก็พัฒนาจากภาษา PHP ทั้งสิ้น จึงเรียกได้ ว่า PHP นี้ เป็นภาษาที่จำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ โปรแกรมเมอร์ในยุคนี้ ในหลักสูตร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิค และวิธีการเขียนภาษา PHP 5 ซึ่งเป็น Server Side Script ที่สามารถทำงานได้กับทุกระบบของ Web Server ทั้ง Window, UNIX, Linux โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐาน การทำงานของภาษา PHP โครงสร้างของภาษา, ฟังก์ชัน, การใช้ PHP เพื่อ ติดต่อกับฐานข้อมูล My SQL โดยในลำดับขั้นตอนการเรียน นี้ จะทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงกระบวนการพัฒนา application อย่างมืออาชีพ โดยทดลองปฏิบัติจริง (On job Training) ในการสร้างร้านค้าออนไลน์ ที่จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ระบบสำหรับลูกค้า (Client Interface) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมและดูรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการได้โดยใช้ Search Engine เป็นเครื่องมือในการค้นหา


หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง ครั้งละ 3ชั่วโมงครึ่ง - 4ชั่วโมง
 
มีความรู้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น หรือ ผ่านการอบรบ Professional Web Designer
 
PHP, MySQL, IS, Adobe Dreamweaver CC 2016
 

อ.ฐิสันต์ ทิพย์ศุภธนนท์
อาจารย์ประจำหลักสูตร
PHP

การศึกษา : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

? การเรียนหลักสูตรเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเป็นนักพัฒนาระบบ หลังจากเรียนจบจะสามารถสร้างระบบฐานข้อมูล, ทำ Poll สำรวจความคิดเห็น ทำเว็บบอร์ด ระบบสมาชิก หรือ ต่อยอดไปสู่การเขียนภาษาขั้นสูงต่อไป ฐานเงินเดือนของผู้ที่มีความสามารถด้านนี้ บางคนอาจได้เริ่มต้นที่ 20,000 บาท เลยทีเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการสร้างผลงานด้วยครับ "
Adobe Certificate (International)
 
? ผู้จบหลักสูตรจะมีความเข้าใจในโครงสร้าง, การทำงานของภาษา PHP และ การทำงานร่วมกับโปรแกรมฐานข้อมูล MySQL จนสามารถสร้าง Web ที่มีลักษณะ Applications อย่างเต็มรูปแบบได้

? ม.รังสิตให้ทุนสำหรับนักเรียน NetDesign ทุกท่านเรียนต่อปริญญาโท-ปริญญาเอกโดยได้รับทุนมากถึง 15 % ของค่าหน่วยกิต จนจบการศึกษา

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมทางวิชาชีพของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นอกเหนือจากหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้อีกร้อยละร้อย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

? ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ( ทุกสาขา ในระยะเวลา 1 ปี )

? ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

? ค่าธรรมเนียมการเรียน 8,800บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 210 บาท )
? รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 7,800 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 186 บาท )

ชำระเงิน :
1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์

2.โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
(กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )

3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"

4.ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง
โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User
 
 
 
 
Share |