หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Professional Web Designer

ต้นแบบของหลักสูตรด้าน Web Design ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทย เปิดการอบรมมากว่า 1,000 รุ่น มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 20,000 ท่าน หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวที่ครอบคลุมเนื้อหาที่จำเป็นสำหรับการเป็น Web Designer และ Web Project Manager มืออาชีพ มุ่งเน้นการเรียนรู้กระบวนการสร้าง และออกแบบ Web Site ทั้งระบบโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถทดลองทำได้เองตั้งแต่ขั้นแรกของการผลิต อันได้แก่ การคิด Concept, การออกแบบ Graphic ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบน Web, การสร้างหน้า Web Pages, การทำแบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้า, ตลอดจนการนำ Web Site ของตนขึ้นไปใช้งานจริงบนอินเทอร์เน็ต, การจดทะเบียน Domain Name, หลักการเช่าพื้นที่ Server นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆ จากคณะวิทยากรมืออาชีพในหลักสูตร ยังรวมถึงการอบรมด้านกลยุทธ์ทางการตลาดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต อีกด้วย

หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 11 ครั้ง
10 ครั้ง เป็นการเรียน ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง - 4 ชั่วโมง
และ 1 ครั้ง เป็นการสัมมนาเรื่องกลยุทธ์การตลาด และกฎหมายอีคอมเมิร์ซ

Windows, Internet (ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน)

Adobe Photoshop CC 2016, Adobe Dreamweaver CC 2016 และ Extension

 • อ.อภิชญา นิ้มคุ้มภัย
 • อาจารย์ ประจำหลักสูตร
  Web Design
 • การศึกษา : ปริญญาโท
  เทคโนโลยีสารสนเทศ(MSIT)
 • Adobe Certificate
  (International)

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

“ Professional Web Design เป็นวิชาที่สอนเน้นให้รู้จักกระบวนการของการสร้างเว็บครบทั้งวงจร หรือในทางอุตสาหกรรมเรียกว่า Life Cycle นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการของการสร้างเว็บ ตั้งแต่การตกผลึกทางความคิด, การออกแบบเชิงศิลป์, การสร้าง HTML ประกอบกับการใช้ Javascript การทำงานจริงกับโฮส์ต หรือ เว็บเซอร์ฟเวอร์ และการดูแล ไปจนถึงการติดตั้ง และใช้งานระบบสถิติ และการทำ Search Engine Optimization หรือ SEO เพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เรียกได้ว่าครบกระบวนการ ซึ่งทำให้นักเรียนได้ทั้งมุมมองที่เป็นทฤษฎี พร้อมทั้งได้ปฏิบัติงานจริงด้วยตัวเอง เพราะอาจารย์ก็จะมีการให้การบ้านนักเรียนเพื่อฝึกฝน และโปรเจคเพื่อจบ ซึ่งจะต้องทำเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ได้จริง นักเรียนยังจะได้รับมุมมองในการสร้างเว็บไซต์ทั้งเชิงศิลป์ เชิงเทคนิก และเชิงการตลาด ซึ่งเป็นสาขาของความสำเร็จในการพัฒนาเว็บไซต์ "

เรียนแล้วจะไปทำงานด้านไหนได้บ้าง?
" ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรจะสามารถทำให้นักเรียนสามารถเริ่มสร้างเว็บได้ทันที และเนื่องจากคอร์สนี้เน้นการทำงานในการพัฒนาเว็บไซต์ทั้งระบบ นักเรียนที่เป็นผู้เริ่มต้นที่เรียนหลักสูตรนี้ ก็จะสามารถเห็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของตนเองต่อไปได้ว่าจะพัฒนาทักษะของตนเองไปทางด้านใด ซึ่งในความเป็นจริงของการพัฒนาเว็บไซต์ จะต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย เช่นการออกแบบในระดับที่สูงขึ้นไป การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม หรือการทำ web application ต่างๆ หรือจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านการทำแอนิเมชั่น และมัลติมีเดีย การประชาสัมพันธ์และ SEO ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์มีตัวตนใน search engine อย่าง google เป็นต้น นักเรียนจะสามารถพัฒนาตัวเองไปเป็น web graphic designer, html/xhtml/dhtml developer, web application developer ไปจนถึงสายบริหารอย่าง web & multimedia project manager หรือแม้กระทั่ง Account Executive ที่เรียกกันว่า AE ซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีโดนตรง แต่ก็เป็นฝ่ายที่ต้องบริหารความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับความถนัดของผู้สร้างงาน "

เด็กชาย ชัยพัฒน์ บูรณพรชัย หรือ "น้องทัก" เด็กน้อยที่อายุเพียง 7 ขวบ!!! มาเลือกเรียนเน็ตดีไซค์เพราะอยากจะช่วยครอบครัวขายของบนเว็บ เพื่อเป็นอีกแรงในการหาเงินมาช่วยครอบครัว เด็กสมัยนี้น่าชื่นชมเสียจริงๆ!!

 • ราคา 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 162 บาท)
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

*** สำหรับผู้สมัครเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (Professional Web Design และ Web Design Advance) จะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาท

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User