หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Web Design Advanced

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดการพัฒนาเว็บไซต์ ให้มีทั้งความสามารถและความสวยงามโดดเด่น รวมถึง ตรงตามเทคโนโลยีเว็บในปัจจุบัน อันประกอบด้วย HTML5 และ CSS เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเว็บไซต์ อีกทั้ง ด้วยวิธีการบริหารจัดการเว็บไซต์ กระบวนการคิดและพัฒนา ในหลักสูตรนี้จะเน้นสำหรับการพัฒนา Project เว็บไซต์ ซึ่งแน่นอน เว็บขนาดใหญ่ จำเป็นที่จะต้องมีการบริการจัดการที่ดี ผู้เรียน จะได้ทดลองทำงานเสมือนอยู่ในสถานการณ์ทำงานจริง ตั้งแต่เรื่องการวางแนวคิด กระบวนการพัฒนาเว็บ เทคนิคการแต่งภาพ การจัด Layout และสร้างปุ่ม เพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บไซต์ด้วยลูกเล่นมากมายจาก CSS เติมเต็มด้วย การนำ Multimedia เข้ามาใช้ ตกแต่งเว็บด้วย JQuery และวิธีการเพิ่มช่องทางในการตลาด (SEO) โดยเน้นการใช้งานจริง

หลักสูตร 42 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 12 ครั้ง เป็นการเรียน ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง - 4 ชั่วโมง


ต้องเคยผ่านงานในการสร้างเว็บไซต์มาแล้ว หรือเคยผ่านการอบรมหลักสูตร Professional Web Designer มาแล้ว
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้

Adobe Photoshop CC 2016 , Adobe Dreamweaver CC 2016 และ Extension

 • อ.กนก สาคะเรศ
 • การศึกษา : ปริญญาโท เทคโนโลยีสารสนเทศ MSIT มหาวิทยาลัย รังสิต
 • อ.วิภาวีการธ์ ธนสิริตระกูล
 • การศึกษา : ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

" หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อรอบรับความต้องการของนักเรียนที่ได้เรียนวิชา Professional Web Designer มา หรือนักเรียนที่มีพื้นฐานทำเว็บมาบ้างแล้ว แต่ต่อการจะต่อยอดทักษะในระดับที่สูงขึ้น แต่ก็จะยังเน้นทั้งสามขาของการพัฒนาเว็บไซต์อยู่ ได้แก่ การออกแบบเชิงศิลป์ การทำงานด้านการเขียนโปรแกรม เช่น xhtml, Javascript จนถึงการสร้างเว็บ 2.0 ด้วยการเขียน Dynamic HTML ร่วมกับ CSS อย่างเป็นระบบดั่งมืออาชีพ และขาที่สามคือโดยการเรียนการสอน จะเน้นการปฏิบัติจริง เป็น workshop นักเรียนจะได้ฝึกการสร้างเว็บไซต์ด้วยตัวเอง และการทำงานร่วมกันเป็นทีมกับกลุ่มเพื่อนในห้อง เพื่อจำลองสถานการณ์ในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้งานได้จริง นักเรียนยังจะได้เรียนรู้หลักการ ในการทำการตลาดเว็บไซต์ผ่าน SEO หรือ Search Engine Optimization อย่างลึกซึ้ง สามารถหวังผลได้จริง ถือว่าเป็นการส่งต่อให้เว็บไซต์ที่ได้รับการพัฒนาประสบความสำเร็จ สร้างรายได้ให้แก่นักเรียนได้อีกด้วย ไม่ว่าจะจากการรับจ้างพัฒนาเว็บไซต์ หรือจะเป็นการสร้างเว็บไซต์เชิงธุรกิจ "

 • ราคา 7,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 185 บาท)
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 162 บาท)

*** สำหรับผู้สมัครเรียนพร้อมกัน 2 หลักสูตร (Professional Web Design และ Web Design Advance) จะได้รับส่วนลดทันที 2,000 บาท

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จูนทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม "บริษัท เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด"
 4. ชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่ เน็ตดีไซน์ สาขา

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่ม อบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User