หลักสูตรต่างๆ ที่น่าใจ ตารางอบรมประจำเดือน โปรโมชั่นประจำเดือน ประวัติความเป็นมาของสถาบัน ข่าวสารและกิจกรรม บริการอื่น ในเครือ NetDesign ติดต่อสอบถาม
 

Responsive Web Design

หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการต่อยอดจาก Web Design Advanced เพื่อที่จะเรียนรู้หลักการออกแบบบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ และนำไปประยุกต์สร้างเว็บด้วยแนวคิดและหลักการของ Responsive Web Design ที่ช่วยตอบสนองการแสดงผลเว็บไซต์ได้ดี และมีประสิทธิภาพสำหรับทุก ๆ อุปกรณ์สื่อสาร เช่น Desktop, มือถือ, Tablet เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการจัด Layout สำหรับ การสั่งพิมพ์จากหน้าเว็บเพื่อให้ได้เนื้อหาที่จำเป็น ในการพิมพ์จริง ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดทรัพยากรของการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์ นอกจากนั้นผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเรื่องของการใช้และปรับตัวอักษรที่ดีและมีประสิทธิภาพบนหน้าจอขนาดต่าง ๆ ที่ช่วยให้ ผู้เข้าชมเว็บอ่านเนื้อหาได้ง่ายและสบายยิ่งขึ้น และยังได้เรียนรู้หลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคตอีกด้วย

หลักสูตร 35 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมงครึ่ง – 4 ชั่วโมง

ต้องเคยผ่านงานในการสร้างเว็บไซต์ด้วย CSS มาแล้วหรือเคยผ่านการเรียนหลักสูตร Web Design Advanced มาแล้ว
หมายเหตุ :: หากเริ่มเรียนในหลักสูตรแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือคืนค่าอบรมได้

Adobe Photoshop CC 2016 , Adobe Dreamweaver CC 2016

คอร์สนี้นักเรียนจะได้อะไรบ้าง?

"ยุคนี้ถูกเรียกว่าเป็นยุคช่วงหลังของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Post PC era) ทำให้เราตระหนักว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันนั้นไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่บน Desktop เท่านั้น แต่หมายถึงต้องสามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่นกัน ดังนั้นจากนี้ไปบทบาทของ Desktop ด้านการใช้งานทั่ว ๆ ไปในชีวิตประจำวันจะลดน้อยลงไปเรื่อย ๆ

สำหรับเว็บไซต์ถือว่าเป็นสื่อหนึ่งที่ทุกคนให้ความสำคัญว่าจะต้องเปิดดูได้บนทุกอุปกรณ์และยังต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่่ว่าจะเป็นด้านการอ่าน, การตอบสนองที่รวดเร็วด้านการดาวน์โหลดและปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นหลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อสอนแนวคิดและการพัฒนาเว็บที่ดีให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ในด้านการวางเนื้อหา, การออกแบบ พร้อมเพิ่มทักษะในการเขียนเว็บให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองที่รวดเร็วด้านการใช้งาน นอกจากนั้นยังสอนในเรื่องการประหยัดทรัพยากรหมึกและกระดาษเมื่อสั่งพิมพ์เนื้อหาจากหน้าเว็บและยังสามารถปรับเปลี่ยน Layout ให้เข้ากับการพิมพ์เพื่ออ่าน อีกทั้งยังจะสอดแทรกแนวคิดในด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อให้ก้าวทันและพร้อมรับมือต่อไป"

 • ราคา 7,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 223 บาท)
 • รวมเอกสารประกอบการอบรม ราคาควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม

*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,800 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 194 บาท)

การชำระเงิน :

 1. ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 2. โอนเงินเข้าบัญชี เน็ตดีไซน์ พารากอน จำกัด
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาฟอร์จู นทาวน์
  ประเภทบัญชี กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี 253-0-02599-9
  (กรุณา Fax ใบ Pay in มายืนยันที่ 02-642-1100 , ส่งรายละเอียดผ่าน Email : contact@NetDesign.ac.th และ Line :: @netdesign )
 3. สั่งจ่ายเช็คขีดคร่อมในนาม โรงเรียนอินเทอร์เน็ตและการออกแบบ หรือ Internet and Design Institute

Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม

หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ชื่อหลักสูตร
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
รอบเรียน
 
 
Graphic and Multimedia Design
Computer Arts & Graphic Design
Graphic Design Advanced
Photoshop CC 2015 for Techniques
Digital Painting with Wacom
Illustrator CC 2015 for Techniques
Sticker Line Design
Illustrator for stock vectors with Wacom
Illustrator for InfoGraphic
Character Design
Magazine Design with Adobe Indesign
Digital Publishing
Cartoon Design Workshop
Digital Photography
Lightroom for Photography
Advertising Design & Creative
Web & Multimedia Design
Professional Web Designer
Web Design Advanced
Web Design Advance with HTML5 & CSS3
Responsive Web Design
Web Multimedia Muse&Edge Animate
2D Animation with Flash
Multimedia Interactive with Adobe Flash
2D Animation with Flash
Basic SEO
Programming
PHP&My SQL for E-Commerce
Advanced PHP Workshop
Basic Java Programming
Advanced Java Programming
C# 4.0 Basic
ASP.NET & SQL server by C#
ASP.NET 4.0 by C# for E-Commerce
SQL Server for Beginner
HTML5 for Basic
C++ BASIC
Object-Oriented Programming (C#)
Basic Programming with JavaScript
Java Web-Base Application with Struts Framework
Client Side Programming with jQuery
Oracle WebLogic Administration Essentials
VB.Net With SQL Server
C++ for CLR Windows Form Application
Windows Universal Application for Beginner
Mobile Application
Android Programming Beginner
Android For E-Commerce
Android Advanced Programming
iPhone Application for Beginner
Basic iPhone Game Programming (2D)
Advanced iPhone/iPad Game Programming (2D)
iPhone Application for Advanced : Location Based & Social Network
iPhone Application for Advanced : Database on iPhone
3D Animation
Zbrush
Maya 2015 (Intensive) )
Maya 2015 Advanced
3D Animation with 3DsMax 2015
3DsMax for Character Modelling
Movie Editing with Adobe Premier CC 2015
Movie Special Effect (After Effect )
FinalCut Pro
Architecture
2D Architecture with AutoCAD 2015
3D Architecture with 3DS MAX 2013
3D Architecture with SketchUp 2013
Interior Lighting with V-Ray
3D Machine Design with SolidWorks 2014
Advance 3D Machine Design and analysis with SolidWorks 2014
Sound Editing
Digital Audio & Basic Sound Engineer
Sound Studio Advanced
Game Development and Design
Unity Game Development for Beginner
CMS Website Design (Content Management System
Joomla for CMS
Joomla for e-Commerce
Multimedia for e-learning & Courseware Design/index.php
Microsoft Office 2013
Microsoft Excel 2013
Office 3 in 1
Microsoft Excel 2013 Advance
Mac
Introduction for New Mac User